Swedbank tar in kredithanteringsföretaget Intrum i Fokusportföljen. Bolaget erbjuder tjänster inom kreditoptimering, betalningstjänster, inkasso för fakturaköp samt betalningstjänster för e-handelsföretag. Intrum är marknadsledare i Europa, då det är aktivt i 24 länder och största aktör i 12 av dessa. Storleken resulterar i betydande skalfördelar samt god möjlighet diversifiera sig regionalt. 

Intrums affärsmodell är balanserad mellan att dels hjälpa företag med kredithantering mot avgifter, och dels köpa upp skulder från företag för att sedan själv ansvara för att de inkasseras. Kepler Cheuvreux ser denna variation som en styrka. 

Nuförtiden är det mycket som händer i kredithanteringsbranschen. Banker möter ökad tryck från myndigheter att göra sig av med dåliga lån (NLP), samtidigt som automatisering och digitalisering erbjuder betydande effektiviseringspotential för kredithanteringsverksamhet. Intrum betraktas som väl positionerat för att dra nytta av dessa trender, såväl som möjligheten att leda en fortsatt konsolidering av den ännu något fragmenterade branschen. 

Sett till räkenskaperna visade rapporten för det andra kvartalet betydligt förbättrade marginaler inom området kredithanteringstjänster (CMS). Kepler Cheuvreux väntar sig att ytterligare besparingsprogram i kombination med fortsatta synergieffekter från samgåendet mellan Intrum och Lindorff kommer lyfta marginalen ännu mer under år 2020. 

Mätteknikföretaget Hexagon utgår samtidigt från Fokusportföljen. Dess stora exponering mot Kina betraktas som riskabel. Aktien har emellertid fortfarande en Köprekommendation. 


Synen på Intrum

 • Europeisk marknadsledare inom kredithantering
 • Underskattad potential
 • Värderingen reflekterar inte tillväxtmöjligheterna
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 310 kronor
 • Läs mer i Fokusportföljen


Synen på Hexagon

 • Högre andel mjukvara driver marginalen
 • Gynnas av digitaliseringstrenden
 • Vinnare på kinesiska stimulanser
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 548 kronor


Se hela Fokusportföljen för den 8 oktober.

Undrar du vad Swedbanks Fokusportfölj är för något?

Denna artikel förklarar. 

 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan