För investerare och sparare är Swedbanks Investeringsstrategi fullspäckad med information lika dyrbar som den är spännande. Den beskriver Swedbanks syn på rådande makro- och marknadsläge, vilket mynnar ut i placeringsrekommendationer för aktier, räntor, krediter och regioner. 

Att hantera tillgångsslagsmässig och geografisk portföljallokering på egen hand är inte alltid så lätt, och somliga sparare tänker kanske inte på det alls. Det kan dock definitivt löna sig att ta hänsyn till dessa frågor, och Investeringsstrategin är ett utmärkt redskap för att göra processen lättare. Den kommer ut fyra gånger per år (februari, maj, september och december) med kortare månatliga uppdateringar. 

Svaren på veckans fråga handlade därför om hur många av Aktiells besökare som läser Investeringsstrategin, och svaren visar att den är mycket populär. 

28 procent läser den alltid, medan 15 procent både läser den och brukar följa dess placeringsförslag. Ytterligare 42 procent av Aktiellts investerarkollektiv läser den ibland. 3 procent svarar att de inte brukar läsa den men dock se presentationen om den i Aktiellts webb-tv program Utblick. 

Sammantaget är alltså Investeringsstrategin mycket populär bland Aktiellts läsare. Hela 85 procent svarar att de läser den alltid eller ibland, och läggs de 3 procent till som ser inslagen om den i Utblick stiger andelen till hisnande 88 procent. 

11 procent svarar att de inte vet vad Investeringsstrategin är. Detta är enkelt åtgärdat, följ bara nedanstående länkar och förkovra dig i intressanta analyser och rekommendationer. 

Läs artikeln om oktober månads Investeringsstrategi här. 

Läs hela Investeringsstrategin med placeringsförslag här.

Se Utblick om Investeringsstrategin här. 


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga:

Läser du Swedbanks Investeringsstrategi?

  • Ja, alltid. Det är intressant läsning. 28%
  • Ja, jag läser den och använder placeringsförslagen. 15%
  • Ja, ibland. 42%
  • Nej, men jag ser presentationen i Utblick. 3%
  • Nej, vad är investeringsstrategin? 11%


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan