Orderingången till den globala varvsindustrin har nyligen avtagit. Men redan det plötsliga stoppet i efterfrågan på tillväxtdrivande IMO 2020-relaterade skrubberorder (avgasrenare) under andra kvartalet i år ledde till att de mest marint exponerade verkstadsbolagen i Sverige och Finland haft en mycket svag aktieutveckling under året.

Med tanke på att Alfa Lavals, Wärtsiläs och Cargotecs aktier alla handlas till historiskt låga multiplar; omkring där de tidigare bottnat ur, är frågan om investerarna inte är överdrivet pessimistiska om framtiden för varvsindustrin. För i så fall är det klart köpläge i aktierna. Mycket talar för att så är fallet. 

Såväl Alfa Laval, Cargotec som Wärtsilä har fått sina vinstestimat nedjusterade med anledning av den svaga orderutvecklingen och de bleka utsikterna för den globala varvsindustrin på senare tid. Detta återspeglas också mer än väl i värderingarna.   

Står inför ett trendskifte
Kepler Cheuvreuxs bedömning är att bolagen står inför ett trendskifte när det gäller marinrelaterade order. Initialt, under första halvåret 2020 väntas efterfrågan på scrubbers komma tillbaka, följt av en ökad efterfrågan på nya fartyg under andra halvåret 2020, ledd av energisektorn. 

Denna bedömning bygger på tre faktorer. För det första har antalet nybyggda fartyg varit relativt lågt de senaste åren, och eftersom fartyg har en begränsad livslängd på cirka 25 år så finns det ett uppdämt ersättningsbehov de närmaste åren, även beaktande en svagare tillväxt i världshandeln. Införandet av IMO 2020 innebär att rederierna måste köpa lågsvavlig bunkerolja från 1 januari 2020, eller installera avgasrenande scrubbers. Eftersom priset på redan dyr lågsvavlig bunkerolja ser ut att bli högre än man tidigare räknat med blir scrubberinvesteringar mer lönsamma, vilket bör leda till fler order. Ytterligare ett alternativt sätt för rederierna att få ned kostnaderna för den dyra bunkeroljan är att sänka hastigheten. Lägre hastighet leder nämligen till betydligt lägre bränsleåtgång. Men lägre hastighet innebär att det behövs fler fartyg för att transportera samma mängd gods, vilket leder till fler order av nya fartyg. 

Det väntade trendskiftet i efterfrågan på scrubbers och nya fartyg kan bli en positiv trigger för leverantörer till varvsindustrin. Det gäller särskilt för Alfa Laval, där rekommendationen nu höjs till Köp. 


Synen på Alfa Laval

  • Rekommendation: Köp (Behåll)
  • Riktkurs: 230 kronor 


Synen på Cargotec

  • Rekommendation: Köp 
  • Riktkurs: 45 (53) euro 

Synen på Wärtsilä

  • Rekommendation: Köp 
  • Riktkurs: 12 (13) euro 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan