Den som legat tungt i fastighetssektorn sedan årsskiftet är troligtvis redan ganska nöjd, men Kepler Cheuvreux anser inte att det är läge att kliva av tåget. Tredje kvartalet går normalt ganska trögt för fastighetssektorn, men med tanke på hur nyhetsflödet sett ut de senaste månaderna väntar sig Kepler Cheuvreux överlag stabila rapportresultat.  

Ett orosmoment kring sektorn bland vissa investerare har varit risken för stigande räntor, men detta verkar inte längre ses som en större fara. Istället är det en försvagad konjunkturutveckling, och effekten detta kan ha på hyresnivåerna, som vållar viss oro. Företaget Jones Lang LaSalle (JLL), som är stort inom analys och värderingar av fastigheter, har emellertid både Stockholm och Oslo på sin topp-6 lista över europeiska städer som väntas ha starkast hyresutveckling, med över 2,75 procent per år mellan 2019 och 2023. 


Transaktionsvolymer och hyresökningar ger skäl till optimism
Den senaste tidens händelser på fastighetsmarknaden ger också tecken på att de gynnsamma trenderna håller i sig. Fastighetsbolagen Fabege och Hufvudstaden, stora inom kontorsfastigheter i Stockholm, fick igenom hyreshöjningar på 20 respektive 12 procent under årets första halva. Inte så pjåkigt. 

På transaktionsfronten har det tredje kvartalet bjudit på mycket intressant. Det tyska fastighetsbolaget Vonovias investering i Hembla, samt Folksams storförvärv av Trygg-Hansa-huset i Stockholm, tyder på fortsatt stort intresse för svenska fastigheter. Fastighetskonsultbolaget Savills uppskattar att svenska transaktionsvolymer till och med september månad var 37 procent högre än samma period föregående år. Om detta håller i sig kan 2019 bli ett av de starkaste åren på denna front hittills. Allt som allt goda tecken för fastighetsvärdena. 

Inför kvartalsrapporterna har Kepler Cheuvreux tre favoriter i fastighetssektorn, samtidigt som två aktier nedjusteras. 


Mest attraktiva:

Balder

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 400 kronor (366)


Fabege

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 168 kronor


Nyfosa

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 72 kronor (68)


Nedjusteringar:

Atrium Ljungberg

  • Rekommendation: Minska (Behåll)
  • Riktkurs: 192 kronor (189)


Klövern

  • Rekommendation: Behåll (Köp)
  • Riktkurs: 18 kronor (17 kronor)


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan