Mest köpta och sålda aktier under vecka 41

Handelsaktiviteten fortsatte på en hög nivå under föregående veckas handel. Optimisterna intog dock en mer försiktig inställning och drog ned på köpen väsentligt medan pessimisterna sålde av i samma takt som tidigare. När veckan summerades hade pessimisterna tagit en klar seger. Efter ett par veckor med nettoköp svängde investerarkollektivet i Swedbank och sparbankerna och nettosålde aktier i förhållandevis stor skala. 

Volvo klättrar två placeringar och intar förstaplatsen bland de mest köpta aktierna. Konjunkturoro har pressat aktien men avmattningen kan redan vara inprisad i aktien, vilket investerarkollektivet tagit fasta på.

Läs mer: Avmattning redan inprisad

Fingerprint kniper silverplatsen bland de mest köpta aktierna efter förra veckans bronsplats på listan över de mest sålda. Förra måndagen framkom att Fingerprint är med i en pilot kring biometriska kreditkort i Storbritannien.

Intrum tar den sista medaljplatsen bland de mest köpta aktierna. Intrum ersatte Hexagon i Fokusportföljen, vilket skapade ett köpintresse i aktien. Potentialen upp till riktkursen är stor och värderingen återspeglar inte de tillväxtmöjligheter som finns.

Läs mer: Intrum tar Hexagons plats i Fokusportföljen

På säljsidan fortsatte H&M att vara den mest sålda aktien efter en stark rapport med efterföljande kursuppgång. Aktien bedöms vara rimligt värderad.

Läs mer: Försäljningsmomentum förblir nyckeln

Boliden intar silverplatsen på listan över veckans mest sålda aktier. Aktien gick starkt och steg med drygt 10 procent under veckan, vilket fick investerarkollektivet att dra ner på exponeringen inför rapporten.

Läs mer: Underliggande mix visar styrka

Swedbank tar den sista pallplatsen på listan över veckans mest sålda aktier. 

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 41

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan