Kepler Cheuvreuxs har gjort en scenarioanalys för Trelleborg som innehåller utfall för bas-, bear- och bullscenarion och indikerar en uppsida på cirka 38% från nuvarande kursnivåer. Det rimliga värdet i bearscenariot indikerar 105 SEK, medan bullscenariot ger ett värde på 275 SEK. Kepler Cheuvreux ser en årlig genomsnittlig tillväxt i vinsten per aktie på 9,2% med cirka 3,7% i direktavkastning för 2020-2021 enligt basscenariot.

Historiskt hög värderingsrabatt

Kepler Cheuvreux har under en tid noterat att Trelleborgs värderingsrabatt relativt bolagets egen historik och i förhållande till konkurrenter har vuxit till historiskt höga nivåer. Marknaden verkar särskilt oroad för Trelleborgs framtida vinsttillväxt och bedömningen är att investerare felaktigt tittar tillbaka på Trelleborgs utveckling 2008/2009. Aktien handlas för närvarande till 9,9 gånger framåtblickande EV/EBIT, vilket är cirka 20 procent lägre än genomsnittet på 12 gånger. När det gäller P/E-talet handlas Trelleborg till cirka 16 procents rabatt i förhållande till det historiska snittet. I relation till andra nordiska bolag inom kapitalvaror är värderingen också 20 procent lägre än snittet. Kepler Cheuvreux bedömer att risken är liten att vinstestimaten faller med cirka 20 procent från nuvarande nivåer

Fundamentalt förändrat sedan 2008

Då marknaden är nervös över den globala tillväxtcykeln för industrin givet det pågående handelskriget och svagt industridata tror Kepler Cheuvreux att investerare tittar tillbaka på 2008/2009 för att se hur bolagen utvecklades under den värsta finansiella krisen i mordern tid. Som för många andra bolag var Trelleborgs utveckling inte bra under den perioden, men bolaget har förändrats sedan dess. Flera faktorer visar på förändringen: 1) Bilindustrins andel av försäljningen har minskat från 33 procent 2008 till cirka 10 procent 2019; 2) Trelleborg har breddat den geografiska exponeringen sedan 2008, med mindre europeisk exponering. Exponeringen mot Västeuropa har sjunkit från 61 procent 2008 till 48 procent. Asien och resten av världen har ökat till 16 procent förra året från 10 procent 2008 medan exponeringen mot Nordamerika vuxit till 23 procent från 17 procent; 3) Balansräkningen har också förbättrats signifikant sedan finanskrisen, då nettoskulden/EBITDA har kommit ned från 4,5 gånger vid slutet av 2008 till under 2 gånger nu. Det betyder att bolaget inte bara är bättre förberett för en potentiell cyklisk nedgång men även att bolaget har utrymme för potentiella förvärv. 

Positionerat för uppstuds

Kepler Cheuvreux förväntar en vändning i cykeln när blicken höjs cirka 6-9 månader framåt och argumenterar för att Trelleborgs nuvarande värdering, i kombination med potentialen för vinsttillväxt, erbjuder ett intressant investment case. Potentialen finns också för en fortsatt omstrukturering (möjlig försäljning av Offshore & Construction) vilket ytterligare kan fokusera koncernen och för ytterligare förvärv.

Värdering

Kepler Cheuvreux ser en uppsida på cirka 38 procent till riktkursen. Riktkursen är baserad på estimat som ligger under Trelleborgs egna finansiella mål och exkluderar eventuella förvärv. Även med ett antagande om relativt låga förväntningar ses en betydande uppsida från nuvarande nivåer, vilket indikerar att marknaden förväntar sig en mycket värre resultatutveckling under de kommande kvartalen. Sammantaget anses att Trelleborg ser attraktiv ut på nuvarande kurser och att aktien kan rusa när det kommer ljuspunkter i makroekonomiska indikatorer – det är alltid mörkast innan det ljusnar. Sammanfattningsvis upprepas Köprekommendationen då Kepler Cheuvreux bedömer att makroekonomiskt data börjar att förbättras under 2020.Trelleborg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan