Siffrorna färgas av den pågående handelsdispyten 
Svaga makrosiffror i veckan har spätt på rädslan för recession ännu mer. Är de signalerna så pass oroväckande att vi byter fot och sållar oss till den stora massan som förväntar sig en re cession? Det korta svaret är nej. Nedan utvecklar vi varför vi står kvar vid vår slutsats att det istället blir en mjuklandning och vad det sannolikt kommer innebära för de finansiella marknaderna. De ligger ju som bekant alltid före både makroutvecklingen och analytikerkåren. 

Att inköpscheferna, inte minst för tillverkningsindustrin i Europa, skulle uppvisa svaghet var väntat men när det amerikanska indexet för tillverkningsindustrin (ISM) föll markant blev rädslan påtaglig. Förväntningarna var att siffran skulle stiga från 49,1 till 50,0, den så viktiga brytpunkten mellan tillväxt och avmattning, men utfallet blev 47,8. Senare kom även en tydlig besvikelse från tjänstesektorn. Indexet föll från 56,4 till 52,6, långt under förväntningarna på 55,0. Nu försvagas alltså även den del av ekonomi som hållit upp väl. Den naturliga frågan blir då om tillverkningsindustrins avmattning drar med sig tjänstesektorn in en recession. 

I USA är tillverkningsindustrin ungefär 10 procent av ekonomin. Ungefär 70 procent av ekonomin är konsumtion. Den amerikanske konsumenten har det bra och är fortfarande optimistisk. Arbetslösheten ligger på 50-årslägsta, husmarknaden är stark samtidigt som räntorna är låga. Dessutom kommer sannolikt den amerikanska centralbanken, Fed, sänka räntan ytterligare samtidigt som nya kvantitativa lättnader blivit mer sannolika. Den inhemska delen av den amerikansk ekonomin är fortfarande stark och denna är avgörande för den totala utvecklingen. Intressant att notera i detta sammanhang är att det andra inköpschefindexet, Markit, som beräknas är starkare än ISM. En förklaring kan vara att Markit endast tar hänsyn till den inhemska marknaden samtidigt som de inkluderar fler mindre bolag i sin undersökning. Att ISM, som frågar internationella storbolag, får en lägre siffra är då högst naturligt med tanke på den pågående handelsdispyten. Dessutom är dessa siffror undersökningar och svaren påverkas naturligtvis av det massiva nyhetsflödet kring handel och rädslan för vad en eskalering kan innebära. Det innebär att den faktiska aktiviteten inte behöver vara lika svag som undersökningarna indikerar.

Är detta början på en recession kommer aktier ha det tufft. Punkt. Går vi däremot mot en mjuklandning kommer sannolikt ovan marknadspåverkande indikatorer vända upp igen. En möjlig närliggande katalysator för att återskapa optimismen är veckans kommande handelssamtal på minisiternivå mellan USA och Kina. 

Kommer det ut något konstruktivt från dessa är vår uppfattning att stämningsläget på marknaden kommer att förbättras då risken för en global recession bör minska. Notera avslutningsvis att när ISM tillverkning ligger under 48 så har S&P 500 gått upp de tre kommande månaderna i 70 procent av fallen, och på 12 månaders sikt är siffran 80 procent. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan