Idag är gröna obligationer, tillsammans med klimat-, hållbara-, sociala-, SDG- obligationerna (obligationer kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling), ett etablerat sätt för investerare att placera kapital och samtidigt bidra till hållbarhetsprojekt genom såväl bolag, stater, kommuner, landsting eller organisationer.


Under 2019 har Swedbank Robur ökat från cirka 11,6 miljarder SEK i gröna obligationer till 19,4 miljarder SEK, vilket gör Swedbank Robur till största nordiska  fondförvaltare som investerar mest i gröna obligationer.

 
Som stor investerare har Swedbank Robur möjlighet att påverka inriktningen och utvecklingen för denna typ av värdepapper till exempel genom diskussionen av tänkbara kommande projekt, men även de villkor som omger emissionerna av gröna och andra hållbara obligationer. Att välja in värdepapper i räntefonderna som ökar inslaget av hållbarhet är ett komplement till fondernas ordinarie investeringsprocesser.

Vad våra investeringar faktiskt bidrar med
Bland annat har vi under året investerat i Nordiska Investeringsbankens gröna och blå obligationer där pengarna finansierar upprustning av Henriksdals vattenreningsverk samt ett projekt kring Vasagatan inne i Stockholm city. Nordiska Investeringsbanken ordnade ett studiebesök för att visa upp de två pågående projekten som finansieras, upprustning av Henriksdals vattenreningsverk och Vasagatan i Stockholm city.

Upprustningen av Henriksdals vattenreningsverk görs för att möta en växande stad. Reningsverket ska kunna tillgodose 1,6 miljoner människor istället för de 1,2 miljoner som det tidigare varit anpassat för. Det är en investering på 10 miljarder som görs över en 3-årsperiod.

-Det är ett bra exempel på vad våra investeringar bidrar till. Vi fick en möjlighet att höra historiken, se projektplanen och höra projektledaren berätta hur arbetet går till, säger Sarah Olofsson, specialist inom hållbara investeringar på Swedbank Robur.

Det andra projektet som besöktes var upprustning och förbättring av tillgängligheten runt Vasagatan i Stockholm city. Där arbetar de bland annat med att effektivisera byggnaderna ur ett miljöperspektiv genom att bygga så kallade gröna fastigheter.

-Studiebesöket ger oss möjlighet att på plats lära oss mer om projekten samtidigt som det också är en slags företagsbesiktning. Det är mycket viktigt att se vad projekten och pengarna bidrar till, säger Thomas Bäck, förvaltare på Swedbank Robur.

Swedbank Robur Eth Obligation

1 mån
+0,29%
3 mån
+0,58%
i år
+1,03%
1 år
-0,07%
3 år
+3,22%
5 år
+5,67%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
13,79
sharpe
1,01
förv.avg.
0,30%
Fonden placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting. Fonden följer hållbarhets- och etikkriterier och väljer…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan