-Amerikanska bolag rapporterar oftast inte lika mycket, som europeiska bolag, kring vad de gör på hållbarhetssidan. Inte för att de inte gör något utan för att investerare inte efterfrågar det lika mycket som vi är vana vid här i Europa. De bolag vi träffade var mycket intresserade av att höra vad vi tyckte att de skulle göra för att öka sin rapportering och vi har redan bokat ett antal uppföljningsmöten för att se hur de kan utveckla sitt hållbarhetsarbete, säger Kristin Wallander, hållbarhetsanalytiker på Swedbank Robur.

Hållbarhet genom påverkan
Swedbank Robur besöker bolag för att tala om hur bolagen ser på sitt eget hållbarhetsarbete, men även för att prata om specifika frågor så som hur de hanterar förorenad mark eller mänskliga rättigheter.

-Under vår resa till USA fick vi också möjlighet att träffa ledningen på Henry Schein, en global distributör av medicinska- och dentalprodukter. Vi pratade om deras strategi, deras värderingar och hur de integrerar hållbarhet i hela sin verksamhet. Företaget har ett bra CSR- och hållbarhetsarbete men som med alla organisationer finns det förbättringspotential. Efter mötet ber vd mig om att kontakta dem i nästa vecka och ge dem förbättringsförslag för deras hållbarhetsarbete, berättar Kristin.

Vi besökte också Ingersoll Rand som arbetar med klimatanläggningar för bland annat hus och byggnader. Fastigheter står för 40 procent av alla koldioxidutsläpp. Av dessa kommer cirka 30 procent från luftkonditionering. Om företaget kan göra produktförbättringar och minska energiförbrukningen i klimatanläggningar finns det en enorm potential att minska utsläppen av koldioxid.

Under resan i USA besökte Kristin och Jacob åtta olika bolag. Någonting som visade sig, var att de flesta av bolagen lägger stor vikt vid hur mycket de ger till välgörenhet och hur många timmar deras anställda är volontärer i olika projekt. Välgörenhet är en stor del av den amerikanska kulturen, men många amerikanska bolag går även mot en mer integrerad hållbarhetsstrategi och rapportering kring hållbarhetsfrågor. 

-Vi tror att det kommer att hända mycket på hållbarhetsområdet framöver i USA. Vilket är mycket välkommet, avslutar Kristin.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan