Rapportperioden utgör en tid av spänning, glädje och besvikelser på börsen, när de noterade företagen släpper siffror över hur de senaste månaderna har gått. Nu är det snart dags igen. Kvartalsrapporterna börjar flöda in redan denna vecka, men lejonparten kommer under efterföljande två veckor. 

- En sektor som alltid får extra mycket uppmärksamhet är verkstadsindustrin, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank. 

Han säger att den innehåller många globala konjunkturkänsliga företag som påverkas av världsekonomin. På slutet har det kommit in en del makrosiffror som spätt på rädslan för en recession vilket gör denna rapportsäsong ännu mer intressant. 

- Dessutom har det kommit ett antal vinstvarningar från utländska bolag inom sektorn, vilket också höjer pulsen inför de stundande rapporterna. Av dessa anledningar är många av aktiernas värderingar nedpressade och vi är i grunden positiva till sektorn även om det sannolikt kommer bli relativt stora rapportrörelser åt båda håll, avslutar Mattias Isakson. 

Här följer sammanfattningar av Kepler Cheuvreux:s förväntningar på några av de större svenska verkstadsbolagen inför rapporterna. Selektivitet blir sannolikt avgörande de kommande veckorna.        


Epiroc
Från gruv- och anläggningsleverantören Epiroc väntas robusta kvartalssiffror utan några större överraskningar. Kepler Cheuvreux räknar med 3 procents organisk ordertillväxt under kvartalet. Gruvutrustning bör vara relativt oförändrat från föregående kvartal, medan stabil tillväxt väntas för service. Aktien ses som en relativt trygg investering. 

Delårsresultaten presenteras den 25 oktober. 

Är med i Swedbanks Fokusportfölj och en Sektorfavorit.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 117 kronor

Läs mer: Relativ stabilitet förväntas. 


Atlas Copco
Från verkstadsjätten Atlas Copco väntas goda siffror inom affärsområdet kompressorteknik, som fortsätter gynnas av sin starka orderbok. Risker finns i området vakuumteknik, där den tyska konkurrenten Pfeiffer Vacuum vinstvarnade under september. Kepler Cheuvreux ser dock möjlighet för Atlas Copco att försvara marginalerna även här. Därför väntas ett stabilt resultat för tredje kvartalet, men problemen för aktien på längre sikt består.

Delårsresultaten presenteras den 21 oktober.

Rekommendation: Minska

Riktkurs: 261 kronor

Läs mer: Stabila marginaler förväntas. 


Assa Abloy
Från lås- och säkerhetsföretaget Assa Abloy väntas delårsresultat i linje med andra kvartalet, men en inbromsning jämfört med förra året. Den stora förändringen under år 2019 är en försvagning i Skandinavien till följd av minskad nybyggnation. I Amerika väntas bolagets tillväxtdrivare smarta lås sakta ned något. Kepler Cheuvreux anser Assa Abloy vara relativt säkert inför kvartalsrapporten, men betraktar aktien som fullvärderad. 

Delårsresultaten presenteras den 19 oktober.

Rekommendation: Behåll

Riktkurs: 221 kronor

Läs mer: Inför Q3 – svåra jämförelsetal för smarta lås. 


Sandvik
För Sandvik väntas fortsatt marginalpress inom affärsområdet metallbearbetning (SMS), då avmattningen ännu inte vänt och besparingsprogrammet väntas ge effekt först under fjärde kvartalet. Det stora problemet för SMS i dagsläget är svag industriefterfrågan från Tyskland och andra exportländer. Från affärsområdet gruv- och anläggning (SMRT) väntas stabila siffor. Att köpa i Sandvik inför kvartalsrapporten är förknippat med viss risk, men aktien bedöms ha god potential på sikt. 

Delårsresultaten presenteras den 18 oktober.

Är med i Swedbanks Fokusportfölj och en Sektorfavorit.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 202 kronor

Läs mer: Sandvik vässar verktygen.


SKF
Läget för lager- och tätningsföretaget SKF är något osäkert inför kommande rapport. Svårt marknadsläge och högre materialkostnader vållar problem, och frågan är om SKF kommer kunna fortsätta försvara sina marginaler även detta kvartal. Kepler Cheuvreux ser risk för att så inte blir fallet, och tycker SKF är en aktie som bör undvikas.    

Delårsresultaten presenteras den 22 oktober. 

Rekommendation: Minska

Riktkurs: 156,3 kronor

Läs mer: Inför Q3: kan de behålla marginalen?


Hexagon
För mätföretaget Hexagon är det viktigt hur siffrorna ser ut för divisionerna Manufacturing Intelligence respektive Geosystems, som tillsammans står för 70 procent av företagets försäljning. Manufacturing Intelligence väntas rapportera fortsatta svårigheter på grund av sin stora exponering mot Kina. Geosystems har haft stark tillväxt, men då det inte släppts nya produkter under de senaste månaderna väntas viss försvagning. På sikt har Hexagon mycket som talar för sig, men detta kvartal väntas inte bli jättestarkt. 

Delårsresultaten presenteras den 30 oktober.

Är med i Swedbanks Sektorfavoriter.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 548 kronor


Volvo
Från lastbilstillverkaren Volvo väntas blandade siffror. Orderingången för lastbilar tros minska med en tredjedel, främst på grund av den nordamerikanska marknaden. Leveransen av lastbilar bör dock hålla i sig där, på grund av välfyllda orderböcker. I Europa väntas den lägre orderingången under året dock orsaka viss minskning av leveranserna. Rörelsemarginalen (EBIT) väntas dock förbättras något. Kepler Cheuvreux reducerar prognoserna för 2020 med 17 procent inför rapporten, vilket resulterar i sänkt riktkurs. Aktien är dock fortfarande köpvärd. 

Delårsresultaten presenteras den 18 oktober. 

Är med i Swedbanks Fokusportfölj.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 150 kronor. 

Läs mer: Blandade siffror väntas. 


Se Fokusportföljen från den 8 oktober.

Se listan med Sektorfavoriter från den 1 oktober.

Klicka här för att se hela listan med rapportdatum. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan