Småbolagsfond Europa investerar i attraktivt värderade kvalitetsbolag vars börsvärde uppgår till max 5 miljarder Euro vid investeringstillfället. Fonden premierar gärna bolag som drivs av en entreprenör och som också är en större aktieägare. Nu ska fonden göra en ankarinvestering i ett bolag där vd:n är en av grundarna och äger halva bolaget. I denna börsintroduktion tar företaget in pengar för att finansiera sin expansion men grundarna säljer inte av några aktier utan kvarstår som huvudägare. Fonden kommer att köpa knappt 10 procent av de nyemitterade aktierna.

Hoffman Green Cement Technologies

Cementindustrin är en av världens absolut största miljöbovar vad gäller koldioxidutsläpp. Industrin har länge försökt få ner utsläppen men bara lyckats marginellt. Hoffman Green Cement Technologies har en helt annan produktionsprocess. Istället för att använda kalksten som hettas upp, använder Hoffman restprodukter från industrin. Det resulterar i koldioxidutsläpp som bara är en femtedel av den traditionella tillverkningens.

Dessutom får man med Hoffmans metod kortare torktid, lägre korrosivitet på armeringen och minst samma hållfasthet för betongtillverkaren. Att bygga fabriken kräver halva kapitalintensiteten mot traditionell cement och man producerar inga utsläpp.

Bolaget producerar redan cement i en mindre fabrik men pengarna från börsintroduktionen ska finansiera byggandet av två större fabriker. De planerar också på lite längre sikt för fler fabriker som i första hand ska finansieras med eget kassaflöde.

Andra fördelar

Försäljningspriset per ton är mer än det dubbla jämfört med vanlig cement. En billig råvara tillsammans med ett högt pris ger höga marginaler.

Cementpriset tros öka i framtiden då priset på utsläppsrätter för koldioxid väntas stiga. Ett högre pris leder till att de stora cementproducenterna måste betala mer för sina utsläpp, vilket i sin tur tvingar dem att höja cementpriserna.
Tillverkningsprocessen skulle dessutom kunna säljas på licens till utländska aktörer.

-Det är extra roligt att Roburs första ankarinvestering utanför Norden sker i ett bolag som har en verksamhet med mindre negativ klimatpåverkan än konkurrenternas, något som ligger oss varmt om hjärtat. Att bolaget har goda finansiella förutsättningar med möjlighet till en mycket stark tillväxt, gör investeringsbeslutet ännu självklarare, säger Ulrika Enhörning som förvaltar fonden.

Swedbank Robur Småbolag Europa

1 mån
+2,26%
3 mån
+10,11%
i år
+5,77%
1 år
+17,26%
3 år
+29,43%
5 år
+55,20%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
48,02
sharpe
0,63
förv.avg.
1,25%
Fondens tillgångar placeras i små och medelstora europeiska bolag i olika branscher. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst fem miljarder euro. Fonden får även…
Småbolagsfonder

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan