Vad är det viktigaste som hänt för fastighetsmarknaden på senare tid? 
- Att den amerikanska centralbanken, Fed, valde att sänka räntan. Det gör det svårt för europeiska ECB och svenska Riksbanken att höja, vilket innebär att sannolikheten ökat för att vi kommer att fortsätta ha väldigt låga räntor under väldigt lång tid. Det gynnar fastighetssektorn. 


Fastigheter är ju ännu en gång vinnare på börsen och fastighetsfonden har utvecklats fantastiskt bra hittills i år. Finns det inga moln på fastighetshimlen? 
- Alla stjärnor har verkligen stått rätt för sektorn de senaste åren. Räntorna har sjunkit vilket lett till att de fastighetsbolagen har fått allt lägre finansiella kostnader, och den medvinden kommer troligen avta. Värdet på deras fastighetsbestånd har stigit, vilket förutom att det ökat substansvärdet, även gjort att man har kunnat i många fall hålla ett högt förvärvstempo. Dessutom har vakanserna varit låga och följaktligen har hyresförhandlingarna, inte minst i Stockholm, varit mycket gynnsamma för fastighetsbolagen. Om konjunkturen bromsar in påtagligt kommer även fastighetssektorn att drabbas negativt med stigande vakanser, sämre förhandlingssits mot hyresgäster etc.


Vilka trender ser du på fastighetsmarknaden? 
-Trendmässigt har det inte hänt så mycket. Logistik- och samhällsfastigheter fortsätter att vara hett medan detaljhandelsfastigheter är väldigt ifrågasatt. I Stockholm fortsätter kontorsmarknaden att vara mycket stark. 


Katitas – ett spännande japanskt innehav
Japans befolkning minskar varje år vilket tillsammans med en stark urbaniseringstrend gör att många hus i mindre städer står tomma och därmed blir nedgångna. Det finns också en stark tradition hos japaner att riva och bygga nytt, snarare än att flytta in i ett begagnat hus. Andelen begagnade hus i japan är endast cirka 15 procent. Det kan jämföras med drygt 80 procent i USA.

- Katitas har hittat en egen nisch på denna marknad. Bolaget köper upp nedgångna hus, renoverar dem grundligt med hjälp av ett nätverk av lokala hantverkare och säljer dem vidare till ungefär halva priset av vad det kostar att bygga helt nytt, säger Fredrik Mattsson.

Husen ligger i mindre städer med en befolkning på 50 000 – 300 000 invånare, vilket gör att det är lättare att hitta hantverkare än i stora städer, som Tokyo, där Abenomics satsningar på infrastruktur suger upp mycket byggnadsarbetare. 

Bolaget har valt att anställa nyutbildade studenter från lokala universitet där bolaget är verksamt. De som anställs är personer som vill bo kvar i regionen och bidra till att den förbättras och då är Katitas en attraktiv arbetsgivare. 

- Katitas fokuserar på att identifiera nedgångna hus med bra grundstomme i rätt läge. De lägger stort fokus vid att göra analyser av den lokala marknaden och de har en tydlig uppfattning om vilka presumtiva kunder de vill adressera. Målgruppen är generellt medelinkomsttagare i 30-50 årsåldern som idag hyr sitt boende. Målet är att växa försäljning och resultat med 10 procent om året, och hittills har det gått bra, konstaterar Fredrik Mattsson.


Swedbank Robur Fastighet

1 mån
-3,16%
3 mån
+4,18%
i år
-11,70%
1 år
-1,72%
3 år
+42,25%
5 år
+68,23%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
54,81
sharpe
0,79
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i Sverige och globalt i aktier huvudsakligen i bolag inriktade mot fastighetsbranschen så som fastighetsbolag, mäklare eller byggbolag. Fonden har även möjlighet att placera i andra bolag som till överv…
 

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan