Både Amerikafonden och USA-börsen har gått riktigt bra i år. Vad beror detta på? 

- Till viss del är det en återhämtning från nedgången som var i slutet på förra året, samt att dollarn har stärkts mot den svenska kronan. Med detta sagt är den amerikanska marknaden fortsatt stark, och de flesta av fondens innehav har utvecklats väl i år. Det är ganska häftigt att vi kan se en sådan här utveckling efter en tioårig börsuppgång. 

Det har funnits flera orosmoment under året, men marknaden har valt att se förbi dessa. I grunden är konjunkturen fortsatt stark i USA. En viktig drivkraft är de amerikanska konsumenterna, som generellt är lågt belånade och har övervärden på sina bostäder. Detta i kombination med en låg arbetslöshet gör att konsumenten mår bra och är motorn för amerikansk tillväxt just nu. De amerikanska företag som som har det tuffare och varnar för sämre tider är främst de med stor internationell exponering, både mot Europa men också mot Kina. 


Hur ser du på framtiden? Är några områden särskilt intressanta?

- Jag tittar inte så mycket på makroekonomi när jag investerar, utan letar snarare efter strukturellt intressanta idéer och trender på längre sikt. Digitalisering är en sådan trend, som kanske kan verka lite uttjatad men som kommer att vara ett intressant tema under lång tid framöver. Exempelvis är digitaliseringstrenden inom bank och finans intressant, då många amerikanska mindre banker inte har börjat sin digitaliseringsresa än. Därför investerar fonden i det Austinbaserade företaget Q2 Holdings, som utvecklar mjukvara för e-bankslösningar. 

En demografitrend som också är spännande, är att många människor i USA flyttar söderut, drivet av lägre levnadskostnader, lägre skatter och bra väder. Fonden har en stor exponering mot denna trend, exempelvis via innehav i Poolcorp, världens största distributör av pooldelar, luftkonditioneringsdistributören Watsco, och byggbolaget DR Horton som har stor exponering i södra USA. 

Samtidigt undviker jag många delar av ekonomin där jag inte ser strukturell tillväxt. Traditionell detaljhandel är jag till exempel försiktig med, och fonden investerar inte i fossila bränslen. 


Vilka ser du som de främsta fördelarna med Swedbank Robur Amerikafond?

- Förutom ett sätt att få exponering mot en innovationsdriven, stor ekonomi med starka förutsättningar att växa över tid är det också värt att nämna att du som investerare också får exponering mot bolag i alla storleksklasser, från de minsta till de största. Fonden får också investera i Kanada och Mexiko, och har i dagsläget innehav i två kanadensiska bolag. 


Vill du veta mer? 

Kom till sidan för Swedbank Robur Amerikafond genom att klicka här  

Swedbank Robur USA

1 mån
+3,59%
3 mån
+15,67%
i år
+9,23%
1 år
+14,56%
3 år
+69,63%
5 år
+92,30%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
77,13
sharpe
1,04
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i olika bolag och branscher i USA. Upp till tio procent av fondens tillgångar kan också placeras i Kanada och Mexiko. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bol…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan