Oktober är känd för att vara en stökig börsmånad, och har helt klart följt det mönstret även i år. I programmet förklaras varför det är särskilt oroligt just nu. Recessionsrädsla och inköpsstatistik är några av ämnena som berörs, samt även läget i Kina.

Experterna förklarar varför Swedbank trots detta fortsätter rekommendera aktieövervikt, samt ger sin syn på vad man kan vänta sig av kommande rapportsäsong. Mycket uppmärksamhet ägnas åt förändringarna som gjorts i Fokusportföljen, där kredithanteringsbolaget Intrum tas in medan mätteknikföretaget Hexagon plockas ut.

Se veckans Utblick genom att klicka på spelaren ovan. 

Klicka här för att komma till Fokusportföljen. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan