Som företagare har man ett stort eget ekonomiskt ansvar, inte minst att planera och bygga upp ett kapital inför pensionen. Grunden för pensionen, både för företagare och anställda är att man tar ut lön och betalar skatt. Då får man avsättning till allmän pension.

- Att ta ut lön är så klart viktigt men det räcker inte. De flesta anställda får även tjänstepension, något företagare behöver komplettera med själva. Ett riktmärke för företagare är att sätta av i nivå med avsättningarna till tjänstepension för anställda i samma löneläge. Ju tidigare man börjar desto bättre, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Stora skillnader i pensionssparande mellan olika företagare
Av Sveriges företagare uppger 77 procent att de sparar till sin pension och av dem gör åtta av tio det via bolaget, till exempel som tjänstepension eller i en pensionsförsäkring. Ju fler anställda ett företag har, desto vanligare är det att företagaren sparar till sig själv. Men var fjärde företagare pensionssparar inte alls och bland enmansföretagarna är det så många som var tredje som inte gör det.  Av de företagare som uppger att de sparar är det nästan 20 procent som ser sitt företag som pensionsförsäkring och tänker sälja det när de går i pension.

- Det är oroande att många förlitar sig på att kunna sälja sitt företag när de går i pension, det är få som kan förutspå ett framtida värde. Lika oroande är det att många inte sparar alls till sin pension. Tjänstepensionen är viktig, den dagen man går i pension är det många tusenlappar som kommer från tjänstepensionen, även om man tagit ut en genomsnittlig lön. Det är därför viktigt för företagare att ha koll på tjänstepensionen, säger Arturo Arques.


Många sparar mer än vad som sätts av till tjänstepension
I takt med att vi lever längre blir pensionerna lägre. Utöver allmän pension och tjänstepension är det klokt att ha ett privat sparande till pensionen för att öka möjligheten till en god ekonomi som pensionär. Som företagare bör man ta höjd även för det, antingen genom att sätta av lite ytterligare i tjänstepension eller genom ett eget privat sparande.

Av de som sparar genom bolaget sätter 70 procent av mellan 2 001 och 5 000 kronor per månad. Tjänstepensionsavtalen ger 4,5 procent upp till lön på runt 40 000 kr, vilket motsvarar cirka 1 800 kronor i avsättning per månad. På lön däröver är avsättningen 30 procent.

- Det är positivt att många sätter av så pass mycket och det krävs för att täcka upp både för tjänstepension och ett eget privat sparande, säger Arturo Arques.


Exempel

  • Företagare som idag är 30 år och tjänar 30 000 kronor kommer få en pension på knappt 18 000 kronor per månad före skatt om avsättning till tjänstepension görs. Om ingen avsättning till tjänstepension görs får samma individ enbart 13 250 kronor [2].
  • Det innebär att om man inte sätter av till tjänstepension under sitt arbetsliv kommer pension bli omkring 75 procent av vad den hade varit om man i stället hade gjort avsättningar.


Företagare och pension – tips från Swedbank och sparbankerna

  • Ta ut lön. Löner upp till 43 000 kronor per månad ger avsättning till allmän pension. 
  • Sätt av pengar till tjänstepension. Utgå från vad du skulle fått om du varit anställd. För en lön på runt 40 000 kronor bör du sätta av ca 1 800 kronor per månad, för en lön på 50 000 kronor ligger tjänstepensionsavsättningen på 4 800 kronor per månad.
  • Ta höjd för både tjänstepension och privat sparande till pension i din avsättning till pension.
  • Se inte ditt företag som din pensionsförsäkring. Det är svårt att veta värdet på företaget den dagen det är dags att gå i pension.

Klicka här för att komma till Arturo Arques blogg om privatekonomi

Läs mer på Swedbanks sida om privatekonomi

Klicka här för att komma till Swedbanks sida med råd och tips för en bättre framtid 



Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan