Vi förväntar oss global ekonomisk tillväxt som i sin tur skapar möjlighet till viss vinsttillväxt. Samtidigt kommer sannolikt räntorna att förbli mycket låga. Den låga räntan innebär dels att det kortsiktigt är svårare att fly från aktier till räntor dels att det långsiktigt finns stöd för en högre generell aktievärdering. 

- Sammantaget anser vi att detta är en miljö som borde attrahera kapital till aktiemarknaden. Allt för många av alternativen, både statsräntor och företagsobligationer, avkastar i dagsläget negativt och vi förblir överviktade aktier, säger Mattias Isakson, aktiestrateg

För en ränteinvesterare är negativa räntor naturligtvis ett problem. Swedbank väljer att behålla en undervikt i svenska statsräntor för att finansiera övervikten av aktier. Övervikten i långa obligationer behålls mot bakgrund av högre sannolikhet för ännu lägre räntor.

Vi väljer en neutral allokering i företagsobligationer för att ge utrymme för en övervikt i aktier. Vi föredrar Investment Grade, IG, då de ger ett bättre diversifieringsbidrag i portföljen trots att negativa räntor är ett problem även inom IG. 

- Högst potential finns i USA:s aktiemarknad, där vi ökar övervikten något. Samtidigt ökar vi undervikten i Europa, där riskerna är störst. Sverige kvarstår med en liten övervikt som finansieras med motsvarande undervikt för Japan. Tillväxtmarknader förblir neutralviktade, säger Mattias Isakson. 

Läs hela Investeringsstrategin med placeringsförslag

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan