Läkemedelsbolaget AstraZeneca har haft en strålande sommar både kommersiellt och forskningsmässigt. Kvartalsrapportens starka försäljningssiffror följdes av goda resultat från viktiga läkemedelsstudier under augusti, och Kepler Cheuvreux justerar upp sina vinstförväntningar på bolaget. Ytterligare studieresultat är att vänta under september och framåt, där cancerläkemedlet DS8201 anses ha särskilt stor potential. 

Hög rabatt
Även Stenbecksfärens holdingbolag Kinnevik satsar på hälsovård. Särskilt mycket krut läggs på digital sjukvård, där bolaget nyligen gjorde ytterligare investeringar i brittiska Babylon samt amerikanska Livongo. I veckan meddelades att Kinnevik går in med 75 miljoner dollar i det likaledes amerikanska VillageMD, som är orienterat mot primärvård. På e-handelsfronten skönjer Kepler Cheuvreux dessutom en förbättring i Zalando, där man uppgraderat riktkursen. Vidare bedöms Kinnevik ha potential till lägre substansrabatt än den nuvarande höga nivån på 24 procent. 

Också för Scandic Hotels ses förbättringspotential. Företaget är den största hotelloperatören i Norden, och majoriteten av intäkterna kommer från affärsresenärer och konferenser. Scandics senaste siffror för det i branschen viktiga nyckeltalet intäkt per rum (RevPAR) tyder på positiv utveckling i Stockholmsregionen, medan läget i Köpenhamn och Oslo är mer utmanande. Marknaden för turism och fritidsresande bedöms emellertid ha goda tillväxtutsikter. När Kepler Cheuvreux värderar Scandic Hotels ses god uppsida i förhållande till nuvarande kurs. 

Läs om detta och mer i veckans Aktienytt 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan