Fredrik Mattson, Fastighet +11,99 %

-Sektorn har generellt haft en god utveckling under året eftersom många bolag befinner sig i en bra miljö med god hyrestillväxt, låga vakansgrader etc. Den allra senaste tidens uppgång tror jag dock främst är knuten till att räntorna sjunkit påtagligt. Sjunkande räntor gynnar ju generellt fastighetsbolag. Jag tror även att uppgången till viss del beror på att sektorn upplevs som mer attraktiv när den politiska och ekonomiska osäkerhet ökar.

-Det jag kan säga om fastighetsmarknaden på sikt är att fastighetsbolag vanligtvis hyr ut till en rad olika sektorer och bolag vilket ofta ger dem en väldiversifierad intjäning. På grund av det är de sällan beroende av hur en specifik bransch utvecklas. Fastighetssektorn har hittills haft en attraktiv och oftast stigande utdelning. Traditionellt har tillgångsslaget gett en god avkastning och är ett naturligt inslag i en väldiversifierad portfölj.

Swedbank Robur Fastighet

1 mån
-1,22%
3 mån
-1,28%
i år
-14,11%
1 år
-5,43%
3 år
+36,20%
5 år
+55,02%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
53,31
sharpe
0,77
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i Sverige och globalt i aktier huvudsakligen i bolag inriktade mot fastighetsbranschen så som fastighetsbolag, mäklare eller byggbolag. Fonden har även möjlighet att placera i andra bolag som till överv…

Johan Söderström, Technology +10,49 %

-Teknikaktierna är litet volatilare än marknaden i genomsnitt. I slutet av fjolåret föll teknikbolagens aktier mer än breda börsindex under den tid av makroekonomisk oro som präglade marknaden. Då oron avtog i början av året steg teknikbolagen mer än andra sektorer. Även de tre senaste månaderna speglar en återhämtning efter en period av makroekonomisk oro som återkom under maj månad.

-Med en längre tidshorisont är förutsättningarna för teknikbolagen goda.  De har en högre försäljningstillväxt än bolag i andra sektorer och drivkraften är den allmänna digitaliseringstrenden. Vi spenderar allt mer tid uppkopplade, e-handlar, använder digitala betalningsmedel, streamar tv och musik och mjukvara är en självklar del för att företag och organisationer ska fungera effektivt.  Teknikbolagen är ofta mycket lönsamma men värderingen för sektorn totalt sett är inte högre än för andra delar av aktiemarknaden. Undantag finns, exempelvis unga och snabbväxande mjukvarubolag som värderas högt.

Swedbank Robur Technology

1 mån
-2,11%
3 mån
+8,80%
i år
+21,23%
1 år
+34,90%
3 år
+112,42%
5 år
+172,52%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
503,57
sharpe
1,35
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjäns…

Elena Lovén, Rysslandsfond +10,18 %

-Den starka utvecklingen av fonden och den ryska marknaden beror på flera faktorer. De viktigaste är bland annat en bättre stämning bland investerarna, vilket grundar sig i en lättnad på den geopolitiska fronten. Sanktionshotet upplevs inte som lika stor marknadsrisk som förut och den politiska riskpremien på marknaden har minskat.

-En faktor som talar för ryska bolag på längre sikt är den extremt låga värdering och den höga direktavkastningen vi ser på många ryska bolag. Ett efter ett bolag ändrar sin utdelningspolicy till det bättre och givet starka kassaflöden och en låg belåning kan många erbjuda en direktavkastning på 10 procent eller högre. Höga oljepriser och en stabil makro ger också ett visst skydd till investerarna.

Swedbank Robur Rysslandsfond

1 mån
+0,13%
3 mån
+6,61%
i år
-17,44%
1 år
-4,96%
3 år
+40,07%
5 år
+82,62%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
30,48
sharpe
0,66
förv.avg.
1,42%
Fonden placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Ryssland. Fonden får använda sig av derivatinstrument i syfte att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstr…

Bästa fonder senaste 3 mån

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan