När branscher som varit impopulära en tid plötsligt kommer i ropet på bekostnad av tidigare favoriter kallas det sektorrotation. 

Vi får gå tillbaka till i april för att hitta en liknande period och det var då börserna, inte minst Stockholm, gick riktigt starkt och OMX noterade en topp kring 1700. 

- Det är ofta svårt att exakt peka på vad det är som får marknaden att byta fot på det här sättet, men förloppet är ofta snabbt och kraftigt. Denna gång är det sannolikt de pågående handelssamtalen, stöd från centralbankerna samt möjligheten att det inte blir en hård Brexit som ligger bakom, säger Robert Oldstrand, investeringsstrateg. 

Stigande marknadsräntor är också en viktig komponent, som även ger stöd till en tung cyklisk sektor: bankerna.

Förutom att vi ser en allmän sektorrotation från defensivt till cykliskt ser vi även ett kraftigt fokusskifte från momentum (följa John) till värde, som förstärker sektorrotationen.   

Också detta beror på att marknadsräntorna vänt upp. Högt värderade aktier och tillväxtaktier med momentum är känsliga för högre räntor i en värderingsmodell. 

- Det gör att dessa aktier – och räntekänsliga fastighetsaktier – säljs. Istället väljer investerare att köpa lågt värderade bolag som går att räkna hem även vid en högre räntebild. Och förstås aktier som gynnas av ett högre ränteläge, det vill säga cykliska bolag, inte minst bank, säger Robert Oldstrand.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan