Global efterfrågan på bilar började vika ned i mitten på 2018 med den första stora nedgången i september ifjol med 8 procent ned år över år. Nedgångstakten har därefter avtagit till att uppgå till -1,5 procent i juli 2019. Om inte makro försämras väsentligt i närtid bör september kunna visa den första månaden med en ökning år över år. Jämförelsetalen förblir enkla när det gäller den globala efterfrågan och produktionen under Q4 2019 och första halvåret nästa år. Kepler Cheuvreux noterar att konsensusförväntningarna, när det gäller efterfrågecykeln, är pessimistiska och att sentimentet i huvudsak är negativt. Negativa resultatguidningar, brist på återhämtning i kinesisk efterfrågan och förnyad handelsoro drev hela sektorn till en svag utveckling efter Q2-rapporterna.

Motormässan i Frankfurt bör inte överraska negativt

Bilindustrin har i huvudsak sänkt efterfrågeförväntningarna konstant de senaste 12 månaderna, då väldigt få aktörer förutsåg nedgången på den kinesiska marknaden. Juli var den trettonde raka månaden med nedgångar i Kina och hittills i år är nedgången 11 procent.  Kepler Cheuvreux antar en viss återhämtning på den kinesiska marknaden under 2020. Flera biltillverkare har också påverkats av specifika och oväntade bakslag i Indien, Iran, Turkiet och Argentina. Då konsensus nu är ganska negativt inför volymutvecklingen bedömer vi att nyhetsflödet kan komma att vända till det positiva. Frankfurts motormässa startade den 9 september och kan vara det första tillfället då ledningsgrupperna i bolagen potentiellt kan peka på en stabiliserande marknadsmiljö, efter ett tufft år. Tillverkare har också möjligheten att ge investerare tillförsikt kring påverkan på marginalerna från elektrifieringen i Europa under 2020-2021. Ett motsvarande tydliggörande för två år sedan skapade ett rally i sektorn. Kepler Cheuvreux förväntar sig inte att handelskonflikten når en lösning i närtid samtidigt som osäkerhet finns kring Brexit.

Absoluta och relativa värderingar på 10-årslägsta

Europeiska bilsektorn handlas till 6,5 gånger framåtblickande vinster och 0,88 gånger eget kapital. Det långsiktiga snittet är 10,9 gånger och 1,27 gånger. De flesta bolagen har starkare balansräkningar nu än det historiska snittet, vilket borde motivera en högre värdering. Den relativa värderingen är ännu mer extrem och sektorn handlas med en rekordhög och stigande rabatt till övriga marknaden. Kepler Cheuvreux intar en mer positiv inställning till sektorn och uppgraderar bland annat Daimler till Köp. Aktörer med stor exponering mot cykeln föredras samtidigt som attraktiva möjligheter även erbjuds bland däcktillverkare. Toppvalet bland de nordiska bolagen är Nokian Renkaat medan Autoliv och Veoneer har Behåll-rekommendationer. Andra bolag med exponering, om än i lägre grad, är Trelleborg och SKF.


Nokian Renkaat

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan