Samla din pension

Innan du gör en prognos kan det vara bra att samla pensionen på ett ställe. Genom att ha pensionen hos oss har du den på samma ställe som din övriga privatekonomi och kan på så sätt lättare få en överblick över inte bara din nuvarande ekonomi, utan även din framtida. Vi hjälper dig att flytta både din tjänstepension och ditt privata pensionssparande. Kontakta oss för att samla din pension

Ser över förvaltningen

Det pratas om att vi behöver spara mer, jobba längre och välja det bolag som har lägst avgifter - då får man en bra pension. Även om inte alla uppfattar att 50 – 60 procent av inkomsten i pension är bra…

Pensionen är ett långsiktigt sparande över flera decennier, vilket gör att placering och kapitalets förväntade avkastning, samt risknivå är väldigt viktigt för att kunna nå en rimlig pensionsnivå. Låg avgift är betydelsefullt, men inte allt. Faktum är att avkastningen har störst effekt på din pension. För de allra flesta beror den på andelen aktier i pensionssparandet, framförallt fram till pensioneringen, men även under tiden som pensionär, eftersom vi förväntas leva allt längre.

Genom att under hela spartiden ha en högre andel placerad i aktier blir det en högre förväntad avkastning på cirka en procent (inklusive avgifter). Bara detta kan ge upp emot 700 000 kronor mer i tjänstepension eller 5 000 kronor mer per månad. Därför är det viktigt att göra ett aktivt val för de delar av pensionen som du kan påverka.

Gör en pensionsprognos

Håll själv koll på din pension genom att – minst en gång per år – göra en pensionsprognos på minPension.se. Där ser du hur din pension kommer att bli. Ju tidigare du skaffar dig den informationen, ju längre tid har du på dig att själv påverka genom exempelvis göra ett aktivt val för din tjänstepension eller starta ett eget sparande. När du loggat in ser du hur mycket du tjänat in till din pension hittills. Du får även en prognos som visar vilken månadsutbetalning du kan räkna med om du jobbar vidare som nu. 

Hos minPension får du även information om de olika pensioner du har. Här finns uppgifter både om den allmänna pensionen (den som redovisas i det orange kuvertet), om dina tjänstepensioner som du har och har haft på andra jobb och om eventuellt privat pensionssparande. Gör pensionsprognos (minPension.se)

Så mycket behöver du spara

Hur mycket du eventuellt ska spara själv beror på dig, din privatekonomi och dina förutsättningar. Det kan vara en bra idé att skapa ett automatiskt månadssparande, då glömmer man aldrig bort att sätta in pengar. På swedbank.se/pension kan du räkna ut hur mycket du behöver spara varje månad för att få din önskade pension i framtiden.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan