Berätta om er senaste investering i onoterat.

- Vi har köpt in oss i ett bolag som heter Reforce, Det är ett litet stockholmsbaserat bolag med en värdering på ungefär 180 miljoner kronor vilket gör att det räknas som ett microcap-bolag. Fokus har möjlighet att investera i alla typer av storlekar på bolag, men den senaste tiden har det blivit fler mindre och medelstora bolag eftersom det är där som vi i stor utsträckning ser att grundarna och ägarna är kvar och driver bolag. Det jag gillar med ägarledda bolag är att vi med en engagerad ägare på plats får någon på insidan som fokuserar på bolagets långsiktiga utveckling och som vågar göra det som krävs idag för att bolagen ska få ännu bättre förutsättningar framöver.

Berätta mer om Reforce, vad är det för typ av bolag?

- Reforce har en väldigt intressant produkt. De har tagit fram en mjukvara som heter ReExecute och som mäter avkastning (ROI) på alla insatser i en strategi. Genom att visualisera, styra och mäta företaget och resultatet av verksamheten kan stora organisationer implementera sina strategier bättre och snabbare. Det underlättar för ledningen att veta vad de ska fokusera på för att öka intäkter och vinster.

Vad tror du om bolagets framtid?

- Reforce förväntas växa snabbt med en god lönsamhet. De siktar på en börsintroduktion 2020 och vi ser oss som långsiktiga investerare som hoppas att få vara med och växa med bolaget en lång tid framöver, även efter börsintroduktionen.

Det har varit lite ont om just onoterade investeringar i fonden den senaste tiden. Betyder det här att vi kan förvänta oss ännu fler onoterade innehav framöver?

- Jag vet att det inte har gjorts så många investeringar i onoterade bolag, men det har inte att göra med att vi inte har tittat på den typen av bolag! Bara sedan årsskiftet har jag tittat på ungefär 30 till 40 bolag. Men jag är väldigt petig och väljer bara ut de bolag som jag verkligen tror på. I Fokus kan vi förutom onoterat även investera i ägarledda och avknoppade bolag och det är framförallt bland de mindre ägarledda bolagen jag har sett mer potential den senaste tiden. Med det sagt så ser jag givetvis framemot att kunna göra fler spännande onoterade investeringar under hösten.

Fokus går bara att handla en gång per kvartal och enbart genom bokad rådgivning hos Swedbank och Sparbankerna eller via deras Kundcenter (0771-22 11 22). För att kunna köpa vid nästa köptillfälle måste ordern vara lagd och pengarna finnas tillgängliga innan tisdagen den 24 september kl 16:00. Minsta första insättning är 100 000 kr.

Roburfonder med ontoerade aktier som tema

Swedbank Robur Fokus

i år
+28,05%
hållbarhet
förv.avg.
1,50%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan