En bra aktieportfölj bör dels vara tillräckligt diversifierad, och dels bygga på en tydlig strategi. Något som många aktieinvesterare har märkt är att detta inte alltid är det lättaste att snickra ihop på egen hand. 

Swedbanks Fokusportfölj är därför ett populärt och enkelt verktyg för den som vill bygga en svensk basportfölj. Den består av 12 till 16 aktier med olika viktning samt fördelade över olika sektorer, och bygger på Swedbanks tematiska aktiestrategi kombinerat med analytikerhuset Kepler Cheuvreux fundamentala bolagsanalyser. Fokusportföljen uppdateras varannan vecka. 

Robert Oldstrand, marknadsstrateg inom Swedbank Strategi & Allokering, förklarar hur urvalet av aktier till Fokusportföljen går till. 

-Vi försöker positionera Fokusportföljen i linje med vad vi tror om marknadsscenariot med en vy på 3 - 6 månader, det vill säga hitta aktier som drar nytta av rådande marknadsmiljö. Vi försöker även hitta guldkornen med bra momentum både när det gäller vinster och kursutveckling samtidigt som vi inte utesluter aktier med omvärderingspotential, säger Robert Oldstrand.

Han förklarar att Fokusportföljen är särskilt lämplig för aktiva kunder, och de som vill ha en mer fokuserad marknadsportfölj istället för en bred sektorportfölj.  

-Även om vi har ett portföljtänk kontra index så är risken högre i och med att vissa sektorer kanske utelämnas. Samtidigt så är då möjligheterna större kontra att vara investerad i ett brett index, säger Robert Oldstrand. 

Risken är alltså högre än att vara investerad i ett index, men även den potentiella vinsten. Mattias Isakson, aktiestrateg inom Swedbank Strategi & Allokering, kommenterar hur det har gått för Fokusportföljen under det senaste året. 

-Portföljen har varit väldigt volatil eftersom vi haft tyngdpunkten mot cykliskt. Defensiva innehav med bra momentum har balanserat upp detta väl där till exempel Astra Zeneca nyligen noterat ett All Time High. I marknadsscenariot har vi haft en positiv vy på Sverige där vi trott på framsteg i handelskonflikten och begränsad risk i ekonomisk tillväxt. Nu när det har varit optimism i marknaden har vi fått betalt i portföljen och i skrivande stund har portföljen stigit med cirka 26 procent, medans Stockholmsbörsen (OMXS30) stigit med cirka 22 procent inklusive utdelningar, säger Mattias Isakson. 

Läs den senaste uppdateringen av Fokusportföljen här.


Visste du att?
Det är enkelt att prenumerera på Fokusportföljen via mejl, och få uppdateringarna direkt levererade till din inkorg.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan