Ingen har väl undgått rallyt i fastighetsaktier de senaste månaderna. Fallande räntor och en tro om ett varaktigt lägre ränteläge har eldat på aktierna i fastighetssektorn. Aktier som Castellum, Sagax och Diös har stigit med mellan 20-30% sedan halvårsskiftet.

I veckans Investeringsstrategi (Aktier på räntors axlar) bedöms fenomenet med negativ ränteavkastning bli långvarigt och ge stöd till en generellt högre aktievärdering. I förlängningen gynnas alla bolag med skulder av ett varaktigt lägre ränteläge, särskilt de högt skuldsatta. Något uppenbart rally har dock inte noterats i dessa räntekänsliga bolag. Sannolikt tynger konjunkturoron och marknadssentimentet som har svårt att bestämma en tydlig riktning. 

Uthållig direktavkastning och hög skuldsättning

Bolag med stabil direktavkastning bör ha visat motståndskraft mot tidigare konjunktursvängningar. Nedanstående inspirationslänk visar svenska bolag med uthållig direktavkastning. Genom att sortera listan i fallande skuldsättning (nettoskuld/EBITDA) för 2020 och titta på de aktier som har en Köprekommendation, ser vi att Intrum toppar listan före Millicom.

Aktieinspiration: Uthållig direktavkastning

Intrum tyngt av skulder

Flertalet bolagsförvärv och skuldköp har lett till att Intrum vid utgången av Q2 hade en hisnande nettoskuld på nästan 45 miljarder SEK. Nettoskulden finansieras både genom banklån och obligationer. Effekten av den senaste tidens räntefall och bolagets kreditusikter kan noteras genom att Intrum nyligen utökade en obligation med 900 MSEK till en indikerad ränta baserad på en referensränta (STIBOR 3-månader) + 263 baspunkter. Samma obligation emitterades i juni till referensräntan (STIBOR 3-månader) + 325 baspunkter, en skillnad på 62 punkter. Intrum emitterar obligationer med långa löptider och det kommer ta många år innan räntefallet får fullt genomslag i finansieringskostnaderna, men i en förenklad kalkyl, och allt annat lika, innebär en sänkt finansieringskostnad med 62 baspunkter en årlig besparing på 280 MSEK före skatt.

Intrum verkar bedöma ränteläget som attraktivt då de i morse meddelade ett erbjudande avseende seniora obligationer med fast ränta och löptid till 2027 till ett sammanlagt nominellt värde på 750 MEUR. Avsikten är att refinansiera delar av de seniora obligationer som förfaller 2022.

Förvärv höjer Millicoms skuldsättning

Även Millicom höjer skuldsättningen när förvärv görs av verksamheter i Latinamerika. De allt lägre obligationsräntorna på marknaden bör få effekt även för Millicoms finansieringskostnader. Förvärv har höjt både Millicoms och Intrums skuldsättningsnivåer, men båda bolagen har ambitionen att minska på skuldsättningen i förhållande till EBITDA under 2020, vilket bör sätta ytterligare press på finansieringskostnaderna. Kombinerat med en förväntad direktavkastning på 5,7 procent för Intrum och 5,2 procent för Millicom är båda bolagen intressanta i ett scenario där ränteläget blir varaktigt lägre. Det finns en stor uppsida till riktkurserna från Kepler Cheuvreux i båda bolagen, 24 procent i Intrum och 47 procent i Millicom . 

Intresserade läsare kan enkelt följa länken och instruktionen ovan för att sålla fram fler intressanta bolag.

Intrum

Millicom

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan