Förra veckan var månadens första, det innebar bland annat att företagens inköpschefer gav sin syn på den globala ekonomiska aktiviteten. Bedömningen för augusti ger en bild som i mycket liknar den innan sommaren, våra intryck skiljer sig därför inte betydande från de vi sammanfattade i början av juli. 

-Tillverkningsaktiviteten, som den uppfattas av bolagens inköpschefer i de viktiga regionerna, har rört sig väsentligen sidledes. Det har den gjort också i de flesta av de tongivande länderna inom respektive region, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg. 

Sedan årsskiftet betyder det ändå en avsevärd avmattning, med några relativa ljuspunkter, bland annat Kina, Frankrike och Sverige. Stora delar av vårt investeringsuniversum har under en tid legat kring eller strax under gränsvärdet för avmattning, 50. 

De globala motorerna, USA och Kina, är på rätt sida. Inte med stora marginaler, men med tanke på hur handelsdiskussioner och handelsvolymer har utvecklats under sommaren är det uppmuntrande, säger Mats Waldemarsson.

Kina presenterar två olika undersökningar, de skiljer sig åt något. På den svaga sidan finns fortsatt flera av de stora europeiska ekonomierna, Tyskland, Storbritannien, Italien, Spanien etc., liksom i Asien nu också Japan. Under veckan fick vi också inköpschefsdata från tjänstesektorn. Inte heller där har sommaren inneburit något trendskifte åt endera hållet. 

-Humöret inom tjänstesektorn har länge varit lite bättre än inom tillverkningsindustrin och inköpschefsindex för tjänstesektorn på samtliga stora regioner befinner sig över 50 nivån. Det innebär därför också att de sammanvägda PMI kompositen, med mindre marginal, hamnar på rätt sida av gränsvärdet 50, säger Mats Waldemarsson. 

Vikande global PMI under året bidrar till ökat tryck på centralbanker och politiker att fortsätta och förmodligen också öka de penningpolitiska och fiskala stimulanserna, även om de senare nog kan dröja en del. 

-Fortsatta stimulanser är ett av de argument vi har, och som vi utvecklade i förra veckans investeringsstrategi, för att övervikta tillgångsslaget aktier. Inköpschefernas bedömning speglar också vår relativa syn på regionerna och vår övervikt i USA och Sverige, samt undervikt i Europa och Japan, säger Mats Waldemarsson. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan