- I Swedbank Trading försöker vi hitta affärsmöjligheter i enskilda aktier. Tidshorisonten är kort, från en vecka till månad, och risken är relativt hög, vilket gör att affärsidéerna passar den som är mycket aktiv på börsen, säger Robert Oldstrand, marknadsstrateg, och ansvarig för Swedbank Trading tillsammans med Martin Hallström, marknadsstrateg.  

Man kan säga att affärsidéerna som presenteras i Swedbank Trading är opportunistiska i positiv bemärkelse. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs även kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, och teknisk analys in i affärsförslagen. 

- Eftersom det handlar om kortsiktiga affärer ger vi hjälp inte bara när affärsidén uppstår, utan föreslår även när det är dags att stänga affären.  

Hittills i år har de som gjort alla föreslagna Swedbank Trading affärer fått en avkastning på cirka 26 procent. Det är några procentenheter bättre än utveckling av Stockholmsbörsen (OMXS30) under samma innehavstid som respektive affärsidé, och drygt 5 procent bättre än börsen utvecklats hittills under året.  

- Utmärkande för Swedbank Trading är också att vi försöker hitta guldkorn på börsen även när börsen som helhet går dåligt, säger Robert Oldstrand.

För närvarande finns det fyra affärsidéer i Swedbank Trading: Skanska, Elekta, SCA och Trelleborg. Läs mer om affärsidéerna och Swedbank Trading här 

Visste du att?
Det är enkelt att prenumerera på Swedbank Trading affärsidéer via mejl, och få dessa rapporter direkt levererade till din inkorg.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan