Nio av tio arbetstagare i Sverige har en tjänstepension via sin anställning som betalas av arbetsgivaren. De flesta arbetsplatser omfattas av kollektivavtal och då ingår tjänstepensionen automatiskt i anställningsavtalet. Men arbetsgivare utan kollektivavtal kan istället teckna en individuell tjänstepensionslösning för sina anställda.

Tjänstepensionen kommer att spela en stor roll för din pension. För de flesta står tjänstepensionen för 20–25 procent av den totala pensionen. I och med att den allmänna pensionen förväntas sjunka säger många att tjänstepension numera är en förutsättning för att få en dräglig pension. För höginkomsttagare (månadslön över 40 000 kr) blir den än mer viktig för att bibehålla en högre inkomst efter pensionering.

Hur fungerar tjänstepension?

Numera tecknas så kallade premiebestämda tjänstepensioner, vilket innebär att arbetsgivaren normalt sätter av 4,5 procent av din lön varje månad in på ditt tjänstepensionskonto. Hur stor din tjänstepensionspåse blir beror främst på hur länge du har jobbat och vilken lön du haft under den tiden. Till skillnad från tidigare pensionslösningar (se nedan) spelar avkastningen en avgörande roll för hur stor påsen i slutändan blir. Den här delen kan du enkelt påverka genom att välja bolag och förvaltning.

Tidigare pensionslösningar var normalt förmånsbestämda tjänstepensioner, vilket innebär att arbetsgivaren garanterar den anställde en viss procent (normalt tio procent) av slutlönen i pension. Dessa pensionslösningar går inte själv att påverka, till exempel genom att välja hur kapitalet förvaltas, utan arbetsgivaren ser till att pensionen motsvarar den bestämda andelen av lönen den dag du går i pension. Din lön som du har vid pensionstillfället kommer med andra ord att spela en stor roll. Har du till exempel tänkt dig att du ska gå ner i arbetstid inför pensionen behöver du ta reda på hur det påverkar tjänstepensionen.

I Sverige finns det flera olika kollektivavtalade tjänstepensionsplaner, de fyra största kallas för SAF-LO, ITP, KAP-KL och PA-16. Läs mer om de olika avtalsområdena

Läs mer om tjänstepension: Pensionens tre delar – tjänstepension från jobbet

Om Tjänstepensionens dag

Tjänstepensionens dag infaller den 27 september varje år och det är nionde året som den firas. Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten av att ha en tjänstepension och att inspirera arbetsgivare att informera sina anställda om tjänstepension. I år står ett tjugotal aktörer bakom temadagen, däribland fack, arbetsgivare, valcentraler, pensionsförvaltare och myndigheter.

tjanstepensionensdag.se

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan