Vitvarujätten Electrolux meddelade nyligen fler detaljer kring sina omstruktureringsplaner. Dessa innebär besparingar på ytterligare 500 miljoner kronor till år 2024, där en betydande andel utgörs av att tillverkningen av dammsugare och fristående kylskåp i Ungern framöver kommer outsourcas. Kepler Cheuvreux ser positivt på detta, då det betraktas som ett första steg för Electrolux mot att lämna Small Appliances. Ett affärsområde där företaget lidit av bristande lönsamhet i ett helt decennium. 

Ute i Nordsjön ser det fortsatt ljust ut för olje- och gasbolaget Lundin Petroleum. Aktien handlas i dagsläget till en premievärdering, i en sektor som annars lider brist på investerarförtroende. Kepler Cheuvreux anser att aktien kommer behålla sin gynnsamma ställning under de kommande 12-18 månaderna, då en våg av likvider bedöms vara på väg in. Särskilda ljuspunkter är den starka inledningen på året, transaktionen med det statliga norska Equinor, och uppstarten av Johan Sverdrup. 

En annan aktör i de norska vattnen är laxodlaren Norway Royal Salmon. Ett relativt litet bolag som främst har sina odlingar i det norra Norge, där förekomsten av havslöss är lägre på grund av det kallare vattnet. Havslöss är ett rejält gissel för laxodlare, och då dessa är ett mindre problem för Norway Royal Salmon får bolaget en överlägsen kostnadsbas jämfört med den genomsnittliga aktören. Vidare är bolaget sysselsatt med en rad tillväxtinitiativ i Nordnorge såväl som vid Island, vilket Kepler Cheuvreux ser intressant lönsamhetspotential i. 

Läs hela veckans Aktienytt här. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan