Augusti präglades av fortsatt stök på börsen. Rubriker om lågkonjunktur, Brexit, och eskalerande handelskrig har varit svåra att undvika. En stor del av Aktiellts läsare verkar dock inte vara särskilt oroliga över framtiden. Hela 35 procent passade nämligen på att tanka mer aktier på dippen. 

Å andra sidan var det näst mest populära alternativet, med 20 procent av rösterna, att sälja av allt. Det råder alltså en stor spridning i läsarskaran rörande framtidssyn. Skillnaden mellan att tanka mer aktier eller sälja av allting måste sägas vara ganska stor. 

13 procent av läsarna rensade ut surdegar, och 11 procent köpte guld. Särskilt att köpa guld kan tolkas som defensivt. 10 procent av Aktiellts läsare köpte mer fonder, vilket tyder på en mer positiv syn. 

De minst populära alternativen var att vikta upp räntor och använda Swedbanks bull&bear-certifikat, med 5 respektive 4 procent av svaren. Samt slutligen att vikta om geografiskt, med endast 3 procent av svaren. Det måttliga intresset för att vikta upp räntor hör troligtvis samman med tecknen på att det låga ränteläget ser ut att bestå för en längre tid framöver. 

Hur anser Swedbank att man i dagsläget bör agera som investerare? Passa på att läsa investeringsstrategin för september månad.


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga:

Augusti var en stökig börsmånad. Hur agerade du?

 • Tankade mer aktier på dippen. 35%
 • Sålde allt. Risken är för hög. 20%
 • Viktade upp räntor. 5%
 • Viktade om geografiskt. 3%
 • Rensade ut surdegar. 13%
 • Köpte guld. 11%
 • Köpte mer fonder. 10%
 • Använde Swedbanks bull&bear-certifikat. 4%


Visste du att?

Du kan handla Swedbanks bull&bear-certifikat avgiftsfritt. Läs mer här


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan