Henrik började sin karriär på Robur i slutet av 90-talet och är sedan några månader tillbaka. Han har under de senaste 20 åren bott i London där han har arbetat både på investmentbanker och på fondbolag. Mycket av hans fokus har genom åren varit inom TMT-sektorerna (telekom, media och teknologi). Senast var Henrik på Capeview Capital där han ansvarade för en hedgefond där hans investeringsfokus, förutom TMT, var nordiska bolag.

Är det ”business as usual” eller kommer man som sparare att märka att det är en ny förvaltare vid rodret?  

- Fondens DNA, som är att investera i nordiska teknik- och innovationsbolag, kommer naturligtvis att kvarstå. Med det sagt så gör fondens storlek och min bakgrund att vi nu också kan vara högst relevanta utanför Norden, vilket successivt kommer att få genomslag i portföljen. Det finns många intressanta teknikkluster i andra delar av Europa, som exempelvis London, Berlin och Paris. Det finns också många spännande små amerikanska och asiatiska bolag. Min poäng är att det trots allt snarare handlar om att fortsätta att hitta intressanta bolag till attraktiva värderingar, oavsett geografi. Fonden har möjlighet att investera 40 procent av kapitalet utanför Norden. När jag tog över fonden var andelen strax under 20 procent och nu ligger andelen på ca 25 procent. 

Ny Teknik har de senaste åren med stor framgång deltagit i nordiska börsintroduktioner. Kommer du fortsätta med det framöver?

- Att vara en ankarinvesterare i börsintroduktioner är även fortsatt en viktig komponent då det ger ett likviditetstillfälle som möjliggör att bygga meningsfulla positioner på ett bräde. Däremot kommer jag att vara mer selektiv framöver. Det finns många exempel på bolag som noterats på senare år och som inte har varit mogna för börsen och med tanke på var vi är i cykeln så har värderingen stuckit i väg allt för mycket.

Ett område där Ny Teknik redan varit lite aktiv är investeringar i onoterade bolag. Hur ställer du dig till att investera i onoterade bolag?

- Det är en tydlig trend, framförallt internationellt, att bra bolag väljer att gå till börsen i senare skede då de inte behöver en notering för att få tillgång till kapital. Vi har till exempel sett ett antal transaktioner på senare tid där de som tjänat pengar på dessa var de som deltog i finansieringsrundorna före respektive notering. Fonden har möjlighet att äga upp till 10 procent i onoterade bolag och det finns gott om utrymme att investera i fler onoterade bolag då andelen idag bara är ca 1,4 procent.

Roburs goda renommé samt fondens storlek gör att vi, till skillnad från andra fonder i samma kategori, kan vara högst relevanta och få möjlighet att göra den här typen av investeringar också internationellt. Vi ska utnyttja den här möjligheten ännu mer framöver, eftersom jag dessutom kan dra nytta av det kontaktnät jag har byggt upp under de senaste 20 åren.

Vad har hänt i fonden sedan du tog över?

-Jag har gjort en del förändringar så här långt, men i en fortsatt volatil börs är det viktigt att skynda varsamt och invänta rätt tillfällen. Nya innehav i är exempelvis Just Eat och Trainline. I fallet Just Eat så har bolaget precis fått ett bud och Trainline är så här långt en mycket lyckad börsintroduktion. Jag har också ökat exponeringen i bolagen Stillfront, IBT och Codemasters.

Ambu och SimCorp är två bolag som har försvunnit från portföljen. Jag har också dragit ner exponeringen i en rad andra bolag där storleken på positionerna var allt för stora.   

Hur ser du på framtiden ?

- Vi har ett nervöst börsklimat som kan fortsätta att medföra viss volatilitet i det korta perspektivet, men på medellång sikt så finns det väldigt stor potential i många av fondens bolag. Fondens strategi bygger på bolagsval snarare än på val mellan sektorer. Däremot är AI (artificiell intelligens) ett område som genomsyrar vår värld allt mer och framtidens vinnare i alla branscher kommer vara de som tidigt förstår hur de kan använda AI till sin fördel. Företag som arbetar med teknik för ett hållbart och mer effektivt utnyttjande av världens resurser är också intressanta.

Swedbank Robur Ny Teknik

i år
+24,34%
3 år
+79,69%
5 år
+233,64%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,25%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan