Mest köpta och sålda aktier under vecka 38

Handelsaktiviteten låg kvar på en relativt hög nivå under föregående veckas handel. Investerarkollektivet i Swedbank och sparbankerna fortsatte med betydande vinsthemtagningar  där pessimisternas utförsäljningar var mer än dubbelt så stora jämfört med de mer försiktiga optimisternas köp. Investerarkollektivet i Swedbank och sparbankerna nettosålde återigen aktier i stor skala. 

Haldex dyker upp på förstaplatsen bland de mest köpta aktierna. Fredagens utförsäljning av huvudägaren ZF, med efterföljande kursfall, lockade fram fyndköparna. Utförsäljningen skedde till 16% rabatt jämfört med torsdagens stängningskurs.

Läs mer: ZF planerar att sälja sina aktier

Husqvarna intar silverplatsen bland de mest köpta aktierna efter en kapitalmarknadsdag  med lite blandade signaler.

Läs mer: Feedback från kapitalmarknadsdagen

Kinnevik tar den sista medaljplatsen bland de mest köpta aktierna efter en händelserik vecka. Millicom ska delas ut till aktieägarna och fokus på onoterade bolag ska öka. En förändring som faller investerarkollektivet i smaken.

Läs mer: Feedback från kapitalmarknadsdag

På säljsidan var SCA den mest sålda aktien. En snabb kursuppgång sedan mitten på augusti verkar ha föranlett vinsthemtagningar. Swedbank Trading har en aktuell affärsidé i SCA.

Läs mer: Positivt konsolideringsutbrott

Telia intar silverplatsen på listan över veckans mest sålda aktier. Inga större nyheter kommunicerades under veckan och man kan anta att vinsthemtagningar skett även här.

Läs mer: 12-20% svensk ADSL-prishöjning

Stora Enso tar den sista pallplatsen på listan över veckans mest sålda aktier. Torsdagens kapialmarknadsdag togs emot med skepsis av investerarkollektivet.

Läs mer: Kapitalmarknadsdag - fokus på bioekonomi

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 38

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan