En bra aktieportfölj bör dels vara tillräckligt diversifierad, och dels bygga på en tydlig strategi. Swedbank erbjuder flera redskap för att hjälpa investerare på traven i portföljbyggandet. Förra veckan beskrevs Fokusportföljen. Nu är det dags för den lika populära produkten Sektorfavoriter. 

Vad är då Sektorfavoriter? Kort sagt är det en lista på Swedbanks favoritaktier i varje större sektor. Till exempel fastigheter, hälsovård, och konsumentvaror. Listan uppdateras varannan vecka, och brukar också ta med aktier som bör undvikas i de olika sektorerna. 

En av de som tar fram sektorfavoriterna är Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank Strategi & Allokering: 

-Basen ligger i vilka aktier Kepler Cheuvreux tror mest på i olika sektorer. Viktigt att betona är dock att vi inte bara tittar på målkurserna, utan även riskerna. Sektorfavoriterna är därför aktier där vi ser bäst potential i relation till risk, säger Mattias Isakson. 

Potential syftar här på bäst kursutveckling med placeringshorisonten 12 månader. Detta är längre tid än Fokusportföljen, som har placeringshorisonten 3 – 6 månader, och därför riktar sig till förhållandevis aktiva investerare. 

-Sektorfavoriter passar särskilt bra för den som har lite längre placeringshorisont. Medelaktiva investerare, så att säga, förklarar Mattias Isakson. 

En annan skillnad gentemot Fokusportföljen är att Sektorfavoriterna är bredare, då alla större sektorer är representerade. Produkten erbjuder därmed mer diversifiering i aktieportföljen. Bra för den som är mån om att inte lägga för många ägg i samma korg. 

Marknadsstrateg Robert Oldstrand är också med och tar fram Sektorfavoriterna. Han betonar att dessa inte behöver kopieras rakt av. Det går utmärkt att både lägga till eller ta bort aktier efter behag. 

-Ofta har man någon eller några sektorer som ligger en särskilt varma om hjärtat, eller kanske någon sektor man absolut inte vill äga. Sektorfavoriterna kan användas på det sättet också. Alternativt kanske man vill lägga till något bolag eller sektor som inte finns med i listan, säger Robert Oldstrand. 


Se listan med Sektorfavoriter per den 17:e september här.

Läs även artikeln som beskriver Swedbanks Fokusportfölj.


Visste du att?
Det är enkelt att prenumerera på Sektorfavoriter (och mycket mer) via mejl, och få uppdateringarna levererade direkt till din inkorg. Läs mer här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan