Det är ingen slump att stora globala företag som Amazon, Apple, Google och Facebook är amerikanska. I USA hittar vi flera av världens bästa universitet, ett bra företagsklimat, god ägarstyrning och tillgång till riskkapital som ofta är nödvändigt för att kunna växa. Ambitionen är att hitta undervärderade, spännande småbolag med goda tillväxtutsikter och följa med i deras värdeökning under lång tid. Vi har träffat fondens förvaltare Christian Blink som med sin bakgrund som aktieanalytiker hoppas kunna identifiera bolagen som har potential att bli morgondagens stora jättar.

Varför är det intressant med små bolag?

- Småbolag är inte lika välanalyserade som större bolag. Knappt 70 procent av det globala aktiva aktiekapitalet investerar i endast ca 4 procent av bolagen på marknaden (bolag som är större 8 miljarder USD). De övriga 96 procenten är mer eller mindre bortglömda. Där tror jag att jag med min bakgrund som aktieanalytiker kan analysera den tillgängliga informationen om bolagen på ett bättre sätt än den generella investeraren. Det gör att jag också ser möjligheter med de allra minsta bolagen, microcap-bolag, eftersom de är ännu mindre genomlysta. En fördel med småbolag är också att grundaren ofta är kvar som ägare eller vd i bolagen. På så sätt får vi som investerare en person i bolagsledningen som generellt har en längre tidsperiod och som har ett stort engagemang för bolagets framtid. Småbolag har generellt också har en högre tillväxt än större bolag. Både eftersom det är lättare att växa från en mindre bas och eftersom de oftare deltar i uppköp eller strategiska företagsaffärer.

Vilken typ av bolag letar du efter?

- Fonden förvaltas med fokus på kvalitetsbolag med en strukturell, snarare än cyklisk tillväxtprofil. Jag vill gärna att bolagen ska ha en stark, hållbar och robust affärsmodell, stark marknadsposition, bra bolagsledning och en attraktiv värdering. Bolagen bör uppvisa hög uthållig lönsamhet över tid med möjlighet att växa sin verksamhet och/eller öka sin lönsamhet. Oftast hittas sådana bolag i branscher där bolagen har en unik produkt eller tjänst med en hög kundnytta. De kan också vara verksamma i områden där inträdesbarriärerna är höga. Ett bolag bör också ha en genomtänkt ansatts vad gäller kapitalallokering och allokera sitt tillgängliga kapital på ett effektivt och ekonomisk föredelaktigt sätt där det genererar bäst avkastning för aktieägarna över tid. Fondens avkastning kommer att avgöras av de val av bolag som görs och därför kan sektorexponeringen bli olik hur den amerikanska småbolagsmarknaden ser ut i stort.

Vem passar fonden?

- Fonden passar den som liksom jag ser möjligheterna både i att investera i det innovativa USA och gillar småbolag för deras tillväxtpotential. Man bör också vara ute efter något som skiljer sig från ett USA-index och tro på idén att jag med min bakgrund och erfarenhet har en fördel i att kunna hitta lovande och felprissatta företag. På grund av lägre likviditet tenderar mindre bolag att ofta variera mer i värde än större och mer stabila bolag. Därför tror jag att fonden kommer att vara en bra investering för de som har en tidsperiod på minst fem år och också kan ha lite is i magen och tolerera svängningar under tiden.

Swedbank Robur Small Cap USA

1 mån
+4,37%
3 mån
+37,55%
i år
+9,81%
1 år
-
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
106,09
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Small Cap USA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i småbolag inom olika branscher i USA men som också har möjligheten att placera upp till 10 procent av fondens innehav i bolag i Kanada och Mexi…
Läs mer om Small Cap USA Härlig revansch för USA:s småbolag Läs mer om USA i Investeringsstrategin med placeringsförslag

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan