Swedbank Försäkring var det försäkringsbolag som gav sina fondsparare den bästa avkastningen under 2018 med en genomsnittlig avkastning på -0,9 procent. Därefter kom KPA Pensionsförsäkring vars fondportföljer minskade med -1,8 procent och SPP Pension & Försäkring med en negativ avkastning på -3,2 procent.

- Vi är nöjda, de senaste två åren har vi legat i topp och även långsiktigt hamnar vi på pallen, säger Clas Jonson, affärsspecialist Swedbank Försäkring.

Bolag;HTML:avkastning %<br>2018;HTML:avkastning %<br>2017;HTML:3 år avkast %<br>2016-2018;HTML:5 år avkast %<br>2014-2018;HTML:10 år avkast %<br>2009-2018
Swedbank Försäkring;-0 9;10 6;5 7;7 3;9
Folksam LO;-4 2;10 2;5 1;8 3;10 4
SHB Liv;-4 5;11;4 9;7;8
Norea L&P;-4 9;9 7;4 9;6 6;7 1
KPA Pensionsförsäkring;-1 8;9;4 7;7 6;9 7
SPP Pension & Försäkring;-3 2;8 5;4 7;6 8;6 7
AMF P;-3 5;8;4 6;7 5;8 5
Danica Pension;-4 6;8 4;4 5;5 9;7 7
Genomsnitt;-3 7;9;4 3;6 6;7 8
Länsförsäkringar Fondliv;-3 7;8 6;4 1;6 3;6 7
Skandia;-3 6;8 8;4;6 2;7 4
Folksam Fondförsäkring;-4 8;8 2;3 4;5 3;7 4
SEB Pension & Försäkring;-4 4;7 8;3 3;5 8;6 7
Movestic;-6;8 4;3 2;5 4;7 2

Totalt uppgår fondsparkapitalet år 2018 i de 13 bolagen till 1 083 miljarder, vilket är en mycket blygsam ökning på 44 miljarder från förra årets 1 039 miljarder.

*SEB Pension & Försäkring, Swedbank Försäkring, Skandia, Länsförsäkringar Fondliv, SHB Liv, Folksam LO, SPP Pension & Försäkring, AMF P, Nordea L&P, Folksam Fondförsäkring, Danica Pension, Movestic, KPA Pensionsförsäkring

Källa: Risk & Försäkring, 2019-08-23

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan