Vid en första anblick skulle man kunna tänka sig att den mest ägda norska aktien bland Swedbanks kunder är ett oljebolag, rederi, eller rentav en laxodlare. Så är det ej. Ohotad etta är återvinningsbolaget Tomra Systems. En djupdykning i företaget gör att man förstår varför. 

Bolag som står på två ben
Tomra Systems har funnits sedan år 1972, och omsatte förra året ca 8,6 miljarder norska kronor med ett rörelseresultat (EBIT) på ca 1,08 miljarder. Bolagets ena affärsområde, samt där det började, är att tillverka och serva pantmaskiner för burkar och flaskor. Där är Tomra Systems idag global marknadsledare, med över 80 000 installerade maskiner. Dessa utgjorde år 2018 cirka 75 procent av världsmarknaden. Tomra bedöms också vara teknisk ledare på området, och investerar avsevärda summor i forskning och utveckling varje år. 

Bolagets andra ben, med cirka hälften av omsättningen, är affärsområdet Sortering. Här säljer Tomra olika sorters sorteringsmaskiner till livsmedelsproducenter, återvinnare, och gruvbolag.  

Det är inom pantmaskinerna som Kepler Cheuvreux ser särskilt stor potential under kommande år. Endast en mycket liten andel av världens tomflaskor och burkar återvinns idag, samtidigt som den politiska opinionen mot nedskräpning i allmänhet, och plastnedskräpning i synnerhet, växer sig allt starkare. Då pantmaskiner anses vara ett kostnadseffektivt sätt att samla in använda förpackningar har marknaden förutsättning att kunna växa rejält. 

Ökat pantande inom EU driver tillväxt
Särskilt stor potential ses inom EU, som antagit direktivet att samla in 77 procent av alla plastflaskor till år 2025, och 90 procent till år 2029. Kepler Cheuvreux väntar sig därför en EU marknad som växer till 150 000 – 200 000 installerade maskiner, värda 50 miljarder norska kronor. Plus en avsevärd eftermarknad för reservdelar och service. Då ökningen ska ske nära i tiden finns endast begränsade möjligheter för nya aktörer att hinna slå sig in, och Tomra Systems väntas därmed som marknadsledare knipa en stor del av tillväxten. 

Inom affärsområdet Sortering är det särskilt bland livsmedelsproducenter som långsiktig tillväxtpotential finns, då ökade kvalitetskrav på mat, samt intresse för automatisering väntas öka efterfrågan på sensorbaserade sorteringsmaskiner. 

Kepler Cheuvreux kassaflödesvärdering av Tomra indikerar ett värde på 335 norska kronor per aktie, på vilket de applicerar en 10 procentig rabatt. Detta förutsätter bland annat en omsättningstillväxt på 8 procent per år till år 2025, och en EBIT-marginal på 13 procent. Rekommendationen landar i ett klart Köp för den norska aktien. 


Synen på Tomra

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 300 norska kronor


Läs mer om Tomra: Stora länder visar vägen.

Läs mer om trender inom plastanvändning. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan