20 bolag kvalar i dagsläget in som Kursraketer: aktier från Swedbanks rekommendationslista som stigit över 20 procent de senaste tre månaderna. Här är de fem som gått allra bäst: 


Outotec + 52 procent
Det finska verkstadsbolaget Outotecs kurs fortsätter att klättra. Bolaget kniper nu förstaplats bland kursraketerna med en imponerade 52-procentig uppgång på tre månader. Bolaget är teknisk leverantör åt gruvsektorn. Aktien hade svag utveckling under början av året, men kom tillbaka med råge under sommaren. Bolaget vann två stycken miljardorder under det andra kvartalet, och den planerade sammanslagningen med Metso togs väl emot av marknaden. Kepler Cheuvreux ser fortsatt förbättrad efterfrågan på gruvmarknaderna framöver, och rekommenderar Köp. 

Läs mer om Outotec: Projekt på 390 MEUR driver försäljningen. 


K2A + 48,7 procent
Fastighetsbolaget K2A är en nykomling på Stockholmsbörsen. B-aktien noterades den 20 juni. De som valde att teckna aktier i samband med detta kan vara glada idag, då kursen stigit med 49 procent. K2A Affärsidé är att långsiktigt äga, utveckla och förvalta egenproducerade hyresrätter och samhällsfastigheter i Mälardalen samt på ett antal universitets- och högskoleorter där efterfrågan på hyresbostäder är hög. 

K2A kallar sig det gröna bostadsbolaget och har ett hållbarhetsperspektiv som genomsyrar hela verksamheten. Det bygger huvudsakligen bostäder i trä. Hållbarhetsfokusen anses som en viktig värdedrivare för bolaget över tid. Kepler Cheuvreux räknar med att substansvärdet (NAV) kommer växa snabbast av alla fastighetsbolag de har under bevakning under kommande år, men då kursen redan stigit så mycket har aktien blivit för dyr. Rekommendationen är därför minska. 

Läs mer om K2A: För mycket är redan inprisat. 

Se intervjun med K2A:s vd Johan Knaust. 

Swedbank AB var förmedlare av K2A Knaust & Andersson Fastigheter B-aktier i bolagets emission och ägarspridning. 


Lundin Gold: + 48,5 procent
Den som ägt Lundin Gold sedan i våras kan vara nöjd. Kursen har stigit med 48,5 procent på tre månader, vilket ger aktien en tredjeplats på listan. Företaget har gynnats av ett stigande guldpris på grund av ökade geopolitiska spänningar i omvärlden. Verksamheten utgörs av den stora guldgruvan Fruta del Norte i Ecuador, som ännu är under utveckling men väntas börja kommersiell produktion nästa år. I nuläget befinner sig aktien i linje med Kepler Cheuvreux riktkurs, och rekommendationen är Behåll. 

Läs mer om Lundin Gold: Attraktiv guldexponering till ett rimligt pris.


SBB + 41,8 procent
Fastighetsbolaget SBB har i likhet med de andra kursraketerna stigit ordentligt de senaste månaderna, fast här är det snarare fortsättningen på en trend. På ettårs-basis har kursen nämligen nästan fördubblats. SBB, eller Samhällsbyggnadsbolaget, är ett fastighetsbolag vars portfölj till 70 procent utgörs av samhällsfastigheter. Alltså fastigheter anpassade för samhällsservice som sjukhus, skolor och äldreboenden, och som följaktligen hyrs ut till offentlig sektor. SBB har under året sänkt sina finansieringskostnader genom att minska skuldsättningen och avyttra DNB-byggnaden till DNB. Kepler Cheuvreux överraskades också positivt av SBB:s fastighetsuppvärderingar under andra kvartalet, och anser att aktien har utrymme för att stiga ytterligare. 

Läs mer om SBB: Slutlig avyttring av DNB-byggnaden. 


Golden Ocean Group + 41,4 procent
Rederiet Golden Ocean Group har haft vind i seglen och kvalar in som en av de största kursraketerna med en uppgång på 41,4 procent. Företaget startades och drivs av den äventyrlige redaren John Fredriksen, som var Norges rikaste man innan han avsade sig medborgarskapet. Det är ett av världens största bulklast-rederier med en flotta på 77 fartyg. Företagets lönsamhet är likt de flesta i branschen mycket starkt knutet till fraktraterna, vilka i sin tur är starkt påverkade av världskonjunkturen och omvärldshändelser. Fraktraterna förbättrades kraftigt under sommaren, vilket Kepler Cheuvreux härrör till ökad järnmalmsexport från Brasilien. 

Handelsspänningarna mellan USA och Kina utgör dock mörka orosmoln på horisonten för Golden Ocean Group. Den låga tillväxten i den globala flottan av bulklastfartyg är dock en ljusglimt, och Kepler Cheuvreux anser att de negativa nyheterna till stor del redan är inprisade i bolagets kurs. Därför ses potential till stor ytterligare uppsida. Likt andra rederibolag är dock Golden Ocean Groups aktie väldigt volatil, och därför en investering med mycket hög risk. 

Läs mer om Golden Ocean Group: Ytterligare oro i handelskriget. 


Du vet väl att? 

Sidan Inspiration låter dig sortera aktier utefter ett stort antal kriterier. Se dem här. 

Se hela listan på Kursraketer genom att klicka här.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan