För många sektorer är utfallet påfallande lika. Olja utgör dock ett undantag. Mer än dubbelt så många trodde att oljebolagen skulle gå bra hösten 2018 som innevarande höst. 


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga...

Vilken sektor går bäst i höst?

 • Verkstad 12%
 • Skog 17%
 • Gruvor och metall 10%
 • Olja 4%
 • Konsument 4%
 • Hälsovård 13%
 • Finans 6%
 • Fastigheter 24%
 • IT 5%
 • Telekomoperatörer 5%


Och så här svarade läsarna på samma fråga hösten 2018

 • Verkstad 19%
 • Skog 14%
 • Gruvor och metall 13%
 • Olja 9%
 • Konsument 4%
 • Hälsovård 12%
 • Finans 8%
 • Fastigheter 9%
 • IT 7%
 • Telekomoperatörer 5%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan