Haldex huvudägare ZF Friedrichshafen meddelade i morse avsikten att sälja sitt 20-procentiga innehav i Haldex, till följd av framstegen bolaget gjort inom bromsteknologi efter förvärvet av det amerikanska bolaget Wabco. Kepler Cheuvreux anser att det var ganska väntat. Förvärvet av Wabco gör det lite konstigt att vara huvudägare i Haldex och sannolikt något som konkurrensmyndigheter påpekat när de granskat förvärvet av Wabco. 

SAF Holland startade en budstrid som under sommaren 2016 drev upp kursen och ZF köpte aktierna i Haldex till ungefär dubbla kursen jämfört med nuvarande nivå. Det kan göra en standardiserad utförsäljning genom book-building relativt smärtsam. Ur ett konkurrensperspektiv är ZF sannolikt mindre benägna att sälja aktierna till Knorr-Bremse. Det finns andra möjligheter inom det industriella segmentet (SKF, Schaeffler, några kinesiska leverantörer). En möjlighet är förstås att det kommer in en oberoende aktör och lägger ett bud på hela bolaget. Fortsättning följer.

Läs mer om budstriden nedan. Till slut satte amerikanska konkurrensmyndigheter stopp för affären.

2016-07-15: För lågt bud

2016-07-18: Acceptera inte bud

2016-08-05: Synergier kan utlösa ytterligare ett uppköpserbjudande

2016-09-05: Ett nytt bud på gång

2016-09-06: Stor sannolikhet för nytt bud

2016-09-15: Begränsad potential

2016-09-19: Två intresserade budgivare

2016-10-06: ZF drar tillbaka sitt bud

2016-12-08: Acceptabla eftergifter förväntas

2017-06-30: Knorr-Bremse vill ha ytterligare förlängning


Haldex

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan