Patric, tror du det har vänt nu?

-Tack för den enkla frågan… 😊. Det är det naturligtvis ingen som har svaret på förrän i efterhand. Däremot finns det några pusselbitar som man kan ta fasta på. Denna recession och börsnedgång var inte föranledd av ekonomiska obalanser utan av en pandemi. Trots detta tror jag ändå att den händelse i historien som vi kan lära oss något av är den stora depressionen på 30-talet. Det som markerade botten på den börsnedgången var centralbankernas agerade och massiva stimulanser och obligationsköp. Många pratar därför nu i termer som ”dont´t fight the Fed” och TINA (There Is No Alternative), eftersom man tror att extremt låga räntor består och vi får en inflation i tillgångspriser likt den vi erfarit senaste decenniet. Dessutom vill man inte vara sist på bollen: FOMO (Fear Of Missing Out). I det korta perspektivet tror jag detta förklarar den snabba återhämtningen.

-Marknaden har av naturliga skäl även tittat extra på Kina, som var först in i masskarantän och nu är först ut med att återstarta sin ekonomi i större skala. Härifrån kommer det förhållandevis positiva signaler. Många tittar även på teknisk analys som, när det inte finns mycket annan handfast fakta, faktiskt ganska väl brukar åskådliggöra och förklara masspsykologi kring ett börsförlopp. Jag tror inte man ska underskatta det heller. Hittills har mönstret tekniskt följt historien, om än i ett mycket snabbare förlopp. En kraftig börsnedgång brukar dock ha tre ben ner, hittills har vi haft två – däremellan kallas det ”björnmarknadsrally”. Frågan är nu om vi får detta tredje ben eller ej?

-Personligen tycker jag, liksom många andra, att återhämtningen på börsen gått väl snabbt beaktat vad som händer i realekonomin när många länder är i total ”lock down”. Vi vet inte heller något om och när vi får ett eventuellt vaccin eller om detta utbrott kan följas av flera pandemivågor. Vi har fått en massarbetslöshet utan skådat slag – inte minst i världens största ekonomi USA som har en mycket stor tjänstesektor. Hur skadade är ländernas finanser egentligen? Det går därför tyvärr att måla ganska dystra scenarier. Hur kommer det att gå för EU-samarbetet när länderna i norr och söder hittills varit så pass oeniga? Vad blir följdeffekterna när oljepriset kollapsat? Finns det risk för en ny ”arabisk vår”? Kan massarbetslöshet göda missnöjesyttringar i andra regioner? Kommer handelskrig att blossa upp igen när länder nu kanske blir mer protektionistiska? När, om någonsin, kommer vi börja resa som tidigare? Här tror jag främst vissa affärsresor kan komma att ersättas med videomöten.

Vilket land eller vilken region gynnas mest i det lite kortare perspektivet?

-I det korta perspektivet är det uppenbart att en stor exponering mot Kina är gynnsam. Allemansfond Komplett ökade tidigt sina positioner i onlineplattformsgiganterna Tencent och Alibaba, det digitala tech- och finanskonglomeratet PingAn, den digitala skolkoncernen New Oriental Education samt i onlinespelbolaget Netease i Kina. Många amerikanska bolag har också affärsmodeller som är helt digitala, kapitallätta och med tjänster och produkter som kunderna verkligen efterfrågar – inte minst i dessa tider – såsom Amazon, Microsoft och dessutom flera bolag inom cybersecurity.
Ser du någon större skillnad i vad du gillar långsiktigt nu jämfört med för 3-4 månader sedan?

-Det är definitivt så att jag blivit stärkt i tron på de strukturella långsiktiga trender som utgör kärnan i Allemansfond Komplett: digitalisering, hållbarhet och omvårdnad/läkemedel. Relevansen av dessa långsiktigt vinnande trender har stärkts och implementationen har i många fall snabbats på av att flera jobbar och studerar hemifrån, handlar varor och tjänster samt konsumerar underhållning online. Företag, myndigheter, sjukhus, WHO – ja alla bevittnar nu nyttan av digitaliseringen. Företag som bidrar till omställningen mot ett mer hållbart samhälle samt bolag som är med och löser demografiska utmaningar, inte minst läkemedels- och medicintekniska bolag är det jag vill fortsätta äga i fonden.

-Något intressant och kanske lite förvånade är att lyxvarumärken som Hermès slår rekord när butikerna nu åter öppnar i Kina. Ett fenomen som fått namnet – ”revenge shopping”. Även kosmetikbolaget L’Oréal nämner kosmetik som starkaste kategori för varuhusen som öppnat i Wuhan i Kina, bara läppstift går svagt då de flesta fortfarande bär mask. Dessa tillsammans med LVMH och Farfecht (lyx online) är ytterligare en kategori av bolag som jag tror kommer gynna fonden långsiktigt.

Har du gjort några större justeringar i portföljen?

-De stora kursrörelserna har givit mig möjlighet att köpa in i ett ganska stort antal bolag som jag länge haft på min radar men som jag tidigare ansett vara något för dyra. Några exempel är ASML, Paypal, Abbott Laboratories, SolarEdge, Enphase Energy, Orsted och Assa Abloy. Dessa köp har finansierats främst genom avyttring av bolag inom finanssektorn, cykliska bolag inom verkstad, konsument och resenäringen samt företag med svag balansräkning. Jag ser risker för betydande kreditförluster hos banker och befarar att det kommer ta lång tid att återställa fler av världens hårt sargade ekonomier.

Swedbank Robur All. Komplett

1 mån
+3,73%
3 mån
+16,51%
i år
+4,01%
1 år
+12,33%
3 år
+39,34%
5 år
+53,28%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
97,41
sharpe
0,75
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier som i normalfallet fördelar sig till 30 procent i Sverige och 70 procent globalt, fördelningen tillåts variera med plus/minus 20 procentenheter. Fonden placerar främst i stora och medelstora fö…