Hallå, Fredrik Warg, chef för Aktiv Handel och Rådgivande Förvaltning på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Kunderna är på köpsidan. Det beror dels på att vi nyligen haft ett uppsving på marknaden efter de historiska fallen i mars och dels på att rapportperioden har bjudit på starka rapporter, åtminstone bättre än förväntat. Sedan vore det väl lite naivt att tro att det kommer fortsätta vara positivt, när bolagen unisont konstaterar att nästa kvartal kommer bli tuffare, men marknaden visar kortsiktigt på styrka.

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Om vi ska se till rapporterna den senaste tiden så kom Nordea med en stark rapport som jag tycker är riktigt intressant. Även om vi har varit försiktiga till bank generellt, så har vi varit positiva till just Nordea och det intrycket består. Känslan är att ledningen har koll på kostnaderna och har fått med sig personalen. Aktiens värdering är också intressant. Om vi lyfter blicken och ser framåt mot ett slags normalläge så tror jag Nordea kommer vara en vinnare.

Ett annat bolag som jag också tror kommer stå som en vinnare efter krisen är Tele2. Som Sveriges näst största operatör har bolaget en bra positionering på en stark marknad som växer.

Ytterligare ett bolag som jag vill lyfta fram är Skanska, som också kom med en bra rapport. Bolagets orderbok växer och även om det är långa ledtider så finns det gott om gamla ordrar som kommer generera pengar nu när det sannolikt kommer komma statliga stimulanser.

... och vilka aktier är ute i kylan?

Det är svårt att nämna enskilda aktier, just nu köper man ”marknaden” eller så gör man det inte. Blir det ännu en dipp så tror jag att konjunkturkänsliga bolag – som återhämtat sig riktigt bra på sistone – kommer vara de som tar mest stryk.

Ser du några allmänna trender just nu?

Trenden är att börsen är kortsiktigt stark, investerarna köper hellre än säljer. Något som man dock ska vara uppmärksam på är, att när vi småningom går ur den här ganska positiva rapportperioden och vi i stället börjar blicka mot Q2 och Q3, finns risk att stämningsläget på börsen blir avsevärt mer negativt. Årets första kvartal hade två starka månader innan corona slog till, men påföljande kvartal lär bli betydligt sämre. Det som kan rädda situationen är att vi får signaler om att virusspridningen börjar avta och att man lyckas ta fram ett vaccin eller annan behandling. Det kommer också vara avgörande att se hur det går för de länder som nu börjar öppna sina samhällen igen. Marknaden klarar inte av besvikelser just nu. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan