Det osäkra har inte blivit säkrare
Sedan vi neutraliserade tillgångsallokering i marsstrategin har det blivit mer av allt. Många av världens länder har stängt ner stora delar av ekonomin, antalet som söker arbetslöshetsstöd har exploderat, antalet konkurser har eskalerat samtidigt som de massiva ekonomiska stimulanspaketen har duggat tätt och antalet smittade i covid 19 blir allt fler för varje timme. Lägg därtill högre svängningar på marknaderna och en ännu mer oförutsägbar ekonomisk utveckling. 

- Vi har en minst lika oförutsägbar situation nu som då och det rättfärdigar att vi bibehåller den neutrala allokeringen i Investeringsstrategin, säger Mattias Isakson, aktiestrateg.

För många marknader blev mars en av de mest turbulenta månaderna någonsin då de rörde sig extremt kraftigt, snabbt och under stora svängningar. Vår neutrala allokering baserar sig på två delar som nära hänger samman, men som ingen egentligen kan ha en adekvat uppfattning om. Det är just det senare som gör att vi i nuläget väljer att ligga kvar i neutralt läge. De två delarna är den fortsatta smittspridningen samt alla de begränsningar som just nu råder runt om i världen. De senare är naturligtvis ett resultat av det första och balansgången mellan att begränsa smittspridningen och samtidigt hålla igång samhället gör att den nuvarande situationen är svår att jämföra med tidigare ekonomiska kriser. 

- Således är det mycket svårt att ge några tydliga investeringsrekommendationer då det är omöjligt att göra rimliga antaganden om tillväxt och vinstutveckling, inte bara för oss utan för samtliga marknadsaktörer.

Det har kommit vissa signaler om att antalet döda i de mest drabbade länderna i Europa har börjat minska, men det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser av det. Samtidigt är stora delar av den globala ekonomin nedstängda, vilket får enorma konsekvenser för varje ytterligare dag det pågår. 

Utan mer tydliga tecken på när detta går mot sitt slut har vi svårt att se en mer ihållande positiv marknadsutveckling, oavsett mängden stimulanser. Vi anser inte att visibiliteten eller marknadsrörelserna vi sett är tillräckliga för att förändra den neutrala allokeringen. 

- Även om värderingen för flera tillgångsslag ser attraktiv ut ur ett historiskt perspektiv är osäkerheten på utfallsutrymmet så stort att det inte går att säga huruvida det är attraktivt eller inte. Vi väljer att i denna osäkra miljö även att ligga kvar med den neutral regionallokering, säger Mattias Isakson. 

Läs hela Investeringsstrategin här

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan