Mest köpta och sålda aktier under vecka 17

Mönstret upprepar sig från förra veckans statistik och optimismen råder fortsatt inom investerarkollektivet hos Swedbank och Sparbankerna. Optimisterna fortsätter att hamstra aktier medan pessimisterna är försiktiga och håller hårt i aktierna. När veckan summerades hade investerarkollektivet återigen köpt aktier i stor skala.

Ericsson toppar listan över veckans mest köpta aktier. Ericsson har hittills bara sett en begränsad påverkan från pandemin och stod fast vid en tillväxt för nätverksmarknaden i år i samband med förra veckans Q1-rapport.

Läs mer: Höjd riktkurs, upprepad Köprekommendation

Investor når silverplats bland de mest köpta aktierna efter förra veckans Q1-rapport. I rapporten framgick att Investor ökat innehaven i ABB och Ericsson. Investor är en av våra Sektorfavoriter.

Läs mer: Långsiktig värdeskapare

Telia tar den sista pallplatsen bland de mest köpta aktierna. I samband med förra veckans Q1-rapport sänktes riktkursen till 45 SEK, men Köprekommendationen kvarstår.

Läs mer: Går in i utmanande kvartal med förbättrad trend och kostnadsåtgärder

Lundin Energy är den mest sålda aktien. Låga oljepriser bidrar till fortsatta försäljningar.

Läs mer: Kvalitet är fortfarande inte billigt

Addnode når silverplatsen bland de mest sålda aktierna. Aktien har gått bättre än index sedan bottennivån den 23 mars.

ICA återfinns på tredjeplatsen bland de mest sålda aktierna. I förra veckan höjdes riktkursen men Minska upprepades.

Läs mer: Inför rapporten den 29 april

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 17

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan