De båda experterna målar upp två scenarier för utfallet av det allvarliga läge världsekonomin går igenom på grund av coronakrisen, och berättar hur du som investerare kan tänka och agera. Du får även reda på vad som ligger bakom dagens byte i Fokusportföljen, där fastighetsbolaget Balder ersätter Fabege. 

Se detta och mer i veckans Utblick, Swedbanks program om investeringar kopplat till det rådande marknadsläget. 

Titta på Utblick genom att klicka på spelaren ovan.

Läs mer om bytet i Fokusportföljen här.

Hitta alla artiklar om börsoron år 2020 genom att klicka här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan