-Spridningen av Covid-19 och dess effekter skapar just nu en stor oro i första hand humanitärt men även för den globala ekonomin. Osäkerheten är stor bland företag och individer både kring effekterna och när vi kan börja se en positiv vändning. Att i det läget få möjligheten att vara med i finansieringen av projekt i kampen mot globala sjukdomar är mycket angeläget och helt i linje med Swedbank Roburs vision om att vara världsledande inom socialt och hållbart värdeskapande säger Sofia Holma förvaltare på Swedbank Robur.

Obligationen är så kallad Sustaibable Development Bond på 11,5 miljarder SEK som förfaller den 23 december 2022. Det är den hittills största prissatta av någon utgivare i SEK och lockade till sig investerare från Skandinavien och på andra håll i Europa. Kapitalförvaltare, pensionsfonder och försäkringsfonder representerade 91,3% av investerarna och återstoden bestod av banker, bankkontor och företag (6,1%) och centralbanker och officiella institutioner (2,6%). Obligationen erbjuder en årlig kupong på 0,250% och en avkastning på 0,259%.

Räntefond Kort A

i år
+0,29%
3 år
-0,34%
5 år
-0,60%
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
101,16
sharpe
0,81
förv.avg.
0,10%
Fonden är en räntefond som placerar i svenska och utländska räntebärande överlåtbara värdepapper och penning…

Räntefond Kort Plus A

i år
+0,71%
3 år
+0,06%
5 år
+0,21%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
124,97
sharpe
0,13
förv.avg.
0,40%
Räntefond Kort Plus är en räntefond som huvudsakligen placerar i obligationer utgivna av stater, kommuner, l…

Obligationsfond A

i år
+1,77%
3 år
+3,50%
5 år
+6,21%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
140,20
sharpe
0,81
förv.avg.
0,30%
Fonden placerar i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och …

Ethica Obligation A

i år
+1,47%
3 år
+2,97%
5 år
+5,24%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
13,85
sharpe
1,01
förv.avg.
0,30%
Fonden placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligation…

Ethica Obligation Utd

i år
+1,49%
3 år
+2,97%
5 år
+5,40%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
117,12
sharpe
1,00
förv.avg.
0,30%
Ethica Obligation Utd placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bo…

Räntefond Flexibel A

i år
+1,34%
3 år
-0,06%
5 år
-0,26%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
257,14
sharpe
0,16
förv.avg.
0,40%
Räntefond Flexibel är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i Sverige och utomlands. Fonden placerar fr…

Förbundsräntefond

i år
+1,69%
3 år
+3,72%
5 år
+6,80%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
123,39
sharpe
1,18
förv.avg.
0,10%
Förbundsräntefond är en specialfond som främst placerar i statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobl…

Förbundsräntefond Kort

i år
+0,31%
3 år
-0,31%
5 år
-0,53%
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
105,99
sharpe
0,80
förv.avg.
0,10%
Förbundsräntefond Kort är en specialfond som placerar främst i penningmarknadsinstrument och obligationer ut…

Talenten Räntefond MEGA B

i år
+1,56%
3 år
+2,95%
5 år
+5,07%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
112,43
sharpe
1,00
förv.avg.
0,30%
Talenten Räntefond MEGA är en obligationsfond som främst placerar i statsobligationer och säkerställda svens…

Folksam LO Obligation

i år
+1,66%
3 år
+3,62%
5 år
+6,19%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
141,86
sharpe
0,94
förv.avg.
0,30%
Folksam LO Obligation är en obligationsfond som främst placerar i statsobligationer och säkerställda svenska…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan