-Spridningen av Covid-19 och dess effekter skapar just nu en stor oro i första hand humanitärt men även för den globala ekonomin. Osäkerheten är stor bland företag och individer både kring effekterna och när vi kan börja se en positiv vändning. Att i det läget få möjligheten att vara med i finansieringen av projekt i kampen mot globala sjukdomar är mycket angeläget och helt i linje med Swedbank Roburs vision om att vara världsledande inom socialt och hållbart värdeskapande säger Sofia Holma förvaltare på Swedbank Robur.

Obligationen är så kallad Sustaibable Development Bond på 11,5 miljarder SEK som förfaller den 23 december 2022. Det är den hittills största prissatta av någon utgivare i SEK och lockade till sig investerare från Skandinavien och på andra håll i Europa. Kapitalförvaltare, pensionsfonder och försäkringsfonder representerade 91,3% av investerarna och återstoden bestod av banker, bankkontor och företag (6,1%) och centralbanker och officiella institutioner (2,6%). Obligationen erbjuder en årlig kupong på 0,250% och en avkastning på 0,259%.

Räntefond Kort A

i år
+0,08%
3 år
-0,10%
5 år
-0,49%
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
101,25
sharpe
0,83
förv.avg.
0,10%
Räntefond Kort är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i obligationer och penningmarknad…

Räntefond Kort Plus A

i år
+0,36%
3 år
+0,83%
5 år
+0,63%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
125,55
sharpe
0,34
förv.avg.
0,40%
Räntefond Kort Plus är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i svenska obligationer utgiv…

Obligation Plus A

i år
-0,56%
3 år
+2,83%
5 år
+4,75%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
139,44
sharpe
0,62
förv.avg.
0,30%
Obligation Plus är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i svenska statsobligationer, säk…

Ethica Obligation A

i år
-0,87%
3 år
+1,78%
5 år
+3,47%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
13,72
sharpe
0,54
förv.avg.
0,30%
Ethica Obligation är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i svenska obligationer såsom s…

Ethica Obligation Utd

i år
-0,88%
3 år
+1,73%
5 år
+3,45%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
115,99
sharpe
0,53
förv.avg.
0,30%
Ethica Obligation Utd är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i svenska obligationer sås…

Räntefond Flexibel A

i år
-0,09%
3 år
-0,07%
5 år
-0,28%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
257,19
sharpe
0,12
förv.avg.
0,40%
Räntefond Flexibel är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i Sverige och globalt i säker…

Förbundsräntefond

i år
-0,82%
3 år
+2,48%
5 år
+4,80%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
122,31
sharpe
0,69
förv.avg.
0,10%
Förbundsräntefond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i statsobligationer, säkerstäl…

Förbundsräntefond Kort

i år
+0,06%
3 år
-0,08%
5 år
-0,43%
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
106,07
sharpe
0,84
förv.avg.
0,10%
Förbundsräntefond Kort är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i penningmarknadsinstrume…

Talenten Räntefond MEGA B

i år
-0,93%
3 år
+1,69%
5 år
+3,24%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
111,30
sharpe
0,51
förv.avg.
0,30%
Talenten Räntefond MEGA är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i statsobligationer, säk…

Folksam LO Obligation

i år
-0,71%
3 år
+2,64%
5 år
+4,47%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
140,82
sharpe
0,64
förv.avg.
0,30%
Folksam LO Obligation är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i statsobligationer och sä…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan