De senaste tio åren har nästan 70% av avkastningen på Stockholmsbörsen kommit från återinvesterade utdelningar. Att många sparare har just aktieutdelning som en hörnpelare i investeringsstrategin är därmed fullt förståeligt. Årets utdelningsfest ser dock ut att komma av sig, då utdelningar till ett värde av 140 miljarder kronor hittills har ställts in eller skjutits på framtiden, i kölvattnet av spridningen av coronaviruset.

Anledningarna till den uppskjutna/slopade utdelningen är flera. Dels rör det sig om försiktighetsskäl. Osäkerheten om hur stora konsekvenser coronapandemin och nedstängningen kommer ge upphov till får flera bolag att vilja hålla i slantarna. De vinstprognoser som låg i korten för 2020 när årets utdelningar fastställdes har kommit på skam, och att det blir tuffare tider för de flesta företag, det kan vi vara säkra på.

Dels finns det politiska skäl. Finansmarknadsminister Per Bolund var tidigt ute och sa att han förväntar sig att de bolag som vill ta del av stödåtgärderna inte delar ut något till aktieägarna, och att även övriga bolag starkt bör överväga att hålla inne med utdelningen tills vidare för att kunna stå väl rustade för sämre tider.

Bland de bolag som ställt in utdelningen finns några av börsens trognaste utdelningskandidater. Ett exempel är klädjätten Hennes & Mauritz, som under sina 46 börsnoterade år aldrig ens sänkt utdelningen, men som nu tvingats ställa in helt. Ett annat exempel är industribolaget Alfa Laval, som sedan noteringen 2002 också troget delat ut oförändrad eller höjd utdelning. 

Men hav förtröstan! För det första finns det fortfarande bolag som har kvar sin ordinarie utdelning, där flera dessutom har köprekommendation av Kepler Cheuvreux. Fastighetsbolagen Hufvudstaden, Castellum och Wihlborgs Fastigheter har samtliga en lång svit av att höja sina utdelningar – så också i år. Även telekombolaget Ericsson har bibehållit årets utdelningspolicy, liksom inkassobolaget Intrum och läkemedelsjätten AstraZeneca.

För det andra så har ett stort antal bolag meddelat att de skjuter på utdelningsbeslutet, och då kan åtminstone den optimistiskt lagda se fram emot en utdelningsfest till hösten. Bolag som Hexagon, Volvo, Investor och Assa Abloy har alla bett att få återkomma i frågan och Kepler Cheuvreux sätter köprekommendation även där.

För det tredje så befinner vi oss i en besynnerlig tid. Vanligtvis brukar slopad utdelning ge bolagen en krisstämpel men våren 2020 är det snudd på normen. Betyder det att vi befinner oss i en kris? Ja, det får vi nog säga. Betyder det att alla bolag med slopade eller uppskjutna utdelningar är krisbolag? Nej, även om det förstås gäller för en del. Likväl väljer många bolag att avvakta tills det går att överblicka omfattningen och följderna av corona och covid-19, och inte minst när vi kan få en vändning. Bolag som tidigare haft en generös utdelningspolicy vill säkerligen återgå till den så snart dimman lättat. Tidigare år har drygt hälften av vinsterna från Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag delats ut till aktieägarna. Även om 2020 kommer vara ett tuffare år för många företag så finns goda möjligheter till återhämtning – inte minst tack vare statliga stimulanser. Det finns därmed förutsättningar för att vinsterna, och till följd därav utdelningarna, kommer att stabiliseras framöver.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan