Aktiemarknaden har gått bra senaste veckorna, har det vänt eller är det ett ”Bear market rally?”

Nedgången för några veckor sedan var historisk. Aldrig någonsin har vi sett börsen gått ned så kraftigt under så pass kort tid och förr eller senare så kommer det en motreaktion. Så brukar det se ut historiskt och det är där vi befinner oss nu. Vi kan såklart inte utesluta att vi har sett botten noteras i denna kris men just nu styrs börsutvecklingen av förhoppningar om en ljusning i Coronaläget, samt att de massiva stimulanserna i världen skall spilla över i en snabb återhämtning. Huruvida marknaden har rätt i dessa förhoppningar går i dagsläget inte svara på då läget kring detta fortfarande är extremt osäkert. Vi skall nog inte utesluta bakslag i det optimistiska stämningsläget som just nu råder

 

Som liten småsparare så tycker jag det är intressant att kika på p/e-tal när jag väljer ut bolag. Värderingen är såklart betydligt mer komplicerad än så, men min fråga är hur Stockholmsbörsens p/e-tal totalt ser ut efter första kvartalet? Det historiska genomsnittet brukar väl ligga omkring 15? 

Svar ja, det stämmer. Men just nu har nog investerakollektivet övergett synen på vinstutvecklingen för 2020. Vi vet att året som helhet kommer vara uselt, men i och med att vinstestimaten har justerats ned kraftigt, samtidigt som börsen gått upp så har värderingarna rusat för i år. Det är inget som marknaden fokuserar på i dagsläget utan här kan vi kika på hur förväntningarna för 2021 ser ut och där förväntas en kraftig återhämtning av bolagens vinster. På rådande börskurser så innebär det att börsen har en värdering omkring 15x på p/e för 2021. Det är i dagsläget för tidigt att bedöma om det är rimliga vinstförväntningar, då Coronaåtgärderna inte har spelat ut till fullo.

 

I dessa orostider ska man fokusera på stora bolag, medelstora eller små bolag? Eller är det något annat man ska titta efter?

Vi tycker att man i det här läget främst skall kika på de större bolagen då de generellt har bättre förutsättningar att hantera denna kris. 

Robert Oldstrand, marknadsstrateg


Du vet väl att du också kan ställa frågor?
Mejla in era frågor till aktiellt@swedbank.se så kommer vi att sammanställa och besvara de mest förekommande frågorna i artikelform. Observera att vi inte kommer att besvara alla frågor individuellt utan gör en sammanställning av de vanligaste och publicerar dem så att alla kan ta del av dem.

Viktigt att veta är att vi inte får besvara frågor av typen ”Ska jag sälja den fonden och köpa den aktien istället” då vi inte kan ge enskild rådgivning.


Vilka ämnen kan man fråga om?
Marknaden, börs, bolag, fonder och fondsparande, pension, sparande generellt och till unga, teknisk analys, konjunktur, räntor med mera. Ja alltså det mesta inom spara och placera.


Vilka är då experterna?
Våra aktie- och marknadsstrateger, Roburs förvaltare, Arturo Arques privatekonom, Andreas Wallström chefekonom, Tove Zander ungdomsansvarig

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan