Det finns många orosmoln runtom i världen som skulle kunna sätta marknaderna i gungning under hösten. Vilka av dessa är då Aktiellts läsare mest bekymrade över? Svaren visar en förhållandevis stor spridning mellan de olika alternativen, men en andra våg av covid-19 är, kanske föga förvånande, det som vållar störst oro i läsarskaran. Med 30 procent av rösterna är det klart mest populärt av de sex stycken alternativ som finns att välja mellan i omröstningen. 

På andra plats kommer alternativet ”för hög värdering” med 19 procent av rösterna. Börserna i Sverige och på många håll utomlands har återhämtat sig rejält sedan nedgångarna som skedde i under det första skedet av coronakrisen, och omkring en femtedel av läsarna ser alltså ut att oroa sig över om värderingarna nu blivit för höga. 

Kort därefter kommer de uppblossade oroligheterna mellan USA och Kina, med 16 procent av rösterna. Dispyterna över mobilappen TikTok samt teknikbolaget Huawei ser alltså ut att bekymra en rätt stor del av läsarskaran.

Övervärderade tech-aktier får 12 procent av rösterna. En betydande andel av den amerikanska börsens uppgångar under de senaste månaderna har drivits av de stora teknikbolagen som Apple och Amazon, och vissa läsare är alltså bekymrade över detta. 

Ytterligare 12 procent av läsarskaran är betydligt mer optimistisk, då de svarar att de inte oroar sig över något särskilt utan att börsen ska fortsätta upp. Minst röster av alla, men förvisso inte jättefå, går till alternativet ”valet i USA”, med 11 procent av svaren.  


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga:

Vad oroar du dig mest över på börsen?

  • En andra våg av covid 30%
  • Valet i USA 11%
  • För hög värdering 19%
  • Handelskriget mellan USA och Kina 16%
  • Övervärderade tech-aktier 12%
  • Ingenting, börsen fortsätter upp 12%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan