Svenska Handelsbanken har rykte om sig att vara den mest konservativa nordiska banken. Med en försiktig inställning till affärer och hela 70 procent av intäkterna från räntenettot har banken klarat sig bra under covid-pandemin. 

Det har emellertid inte belönats på börsen. Sedan årsskiftet har SHB-aktien gått ned 14 procent, vilket innebär att den gått 6 procentenheter sämre än genomsnittet för de nordiska storbankerna. För närvarande ger Stockholmsbörsen som helhet en förväntad avkastning på historiskt låga 5,4 procent, medan Handelsbanken förväntas ge en årlig avkastning på 9,2 procent. Sedan 2003 har skillnaden i genomsnitt varit 1,4 procentenheter, betydligt lägre än de nuvarande 3,8 procentenheterna. 

En förklaring till den stora skillnaden är att marknaden räknar med att Handelsbanken behöver göra stora reserveringar för kreditförluster under andra halvåret 2020. 

Extremt låga reserveringar för kreditförluster
SHB stack nämligen ut genom att göra extremt låga reserveringar för kreditförluster i andra kvartalet, vilket fick många att lyfta på ögonbrynen. Marknaden förväntar sig att Handelsbanken måste höja reserveringarna för kreditförluster med nästan 400 procent till 2,3 miljarder kronor kommande två kvartal, vilket Kepler Cheuvreux menar är överdrivet. Något högre reserveringar blir det sannolikt, men inte alls så mycket som marknaden penslar in. Historiskt har Handelsbanken nämligen lyckats hålla mycket låga kreditförluster. Det är faktiskt så att ända sedan bankkrisen på 1990-talet har banken knappast haft några kreditförluster alls. Genomsnittet för de senaste 20 åren är 0,06 procent (6 punkter). De senaste fem åren har det i genomsnitt handlat om 0,07 procent (7 punkter). Som en jämförelse är snittet för europeiska banker under samma period 0,6 procent (60 punkter). 

Förklaringen är att hela 45 procent av lånestocken är (bostads)krediter till privatpersoner, vilket är ett mycket säkrare segment än utlåning till företag. Dessutom har Handelsbanken den högsta andelen krediter med fastigheter som säkerhet av alla nordiska storbanker. Belåningsgraden är också låg, i genomsnitt cirka 50 procent både för kommersiella fastigheter och bostäder, vilket gör att Handelsbankens kreditportfölj har de bästa säkerheterna av alla nordiska banker. 

Sammantaget gör överdriven oro för kreditförluster att det nu går att komma över SHB-aktien till lågpris. Rekommendationen höjs till Köp. 


Synen på SHB 

  • Rekommendation: Köp (Behåll)
  • Riktkurs 100 (94) kronor 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan