Hallå, Patrik Ingevall, Kapitalförvaltare på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Börsen har rivstartat den här veckan och nått nya höga nivåer - så kunderna är definitivt kvar på köpsidan! Det som gett stöd den här veckan är nya förhoppningar om att finna ett vaccin mot Covid-19 tillsammans med att Tysklands Ifo-index, som mäter näringslivets förtroende i Tyskland, ökade mer än väntat i augusti.     

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Elekta har i dag kommit med en stark kvartalsrapport där framför allt orderingången och bruttomarginalen slog förväntningarna med råge. Aktien handlades kraftigt upp på det, vilket är kul med tanke den negativa trend som aktien haft under lång tid. Det här tillsammans med en tidigare rapporterad strukturaffär i sektorn gör att momentum (styrka) nu byggs upp ordentligt i aktien. Bolaget står sedan en tid utan VD och jag tror att aktien kan gå upp ytterligare när en ny VD presenteras. Vi har köprek. med riktkurs 118 kr.

Kinnevik handlas på all-time-high-nivåer. Förklaringen är Zalandos (Kinneviks största innehav) senaste rapport, där försäljningen var oerhört stark.  Även lyckade satsningar i deras onoterade portföljbolag inom digital hälsovård har generat en exceptionell avkastning, vilket gett stöd. Nyligen skiljdes en inlösenaktie av på ca 7 kronor i ett utdelningsförfarande. Det hämtade aktien in på nolltid.       

... och vilka aktier är ute i kylan?

Våra fyra storbanker står fortfarande och stampar, vilket känns en smula frustrerande. De senaste kvartalsrapporterna visade fortsatt hög lönsamhet och förvånansvärt låga kreditförluster med tanke på coronakrisen. Problematiken kring penningtvätt med eventuella böter från USA tror jag håller tillbaka aktiekurserna. Vi höjde nyligen rekommendationen för Handelsbanken till köp med en ny riktkurs på 100 kr, då banken inte har några böter att vänta. Något som verkligen kommer bli intressant för våra storbanker under hösten är hur de kommer ställa sig till utdelningarna för 2019. Den frågan är inte beslutad ännu.

Ser du några allmänna trender just nu?

Jag tycker mig se en fortsatt positiv trend i marknaden och har en känsla av att ju högre börsen går, desto mer långsiktiga pengar allokeras till aktier, vilket innebär att de här höga nivåerna kommer hålla i sig under en lång tid framöver.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan