Mest köpta och sålda aktier under vecka 34

Den lugnare semesterperioden ser ut att vara över när handelsaktiviteten tilltog under förra veckan, trots allt färre rapporterande bolag. Vinsthemtagningarna fortsatte efter sommarens starka kursutveckling och pessimisterna fortsatte hålla i taktpinnen. När veckan summerades hade investerarkollektivet hos Swedbank och Sparbankerna nettosålt aktier i relativt stor skala.

H&M är veckans mest köpta aktie. Den senaste rapporten visade tecken på att återhämtningen startat och optimism kring vaccin mot covid-19 föranleder investerarkollektivet att öka på innehaven. Swedbank Trading har också ett pågående tradingcase i aktien.

Läs mer: Återhämtningen har börjat

Läs mer: Klädsam 2

Nordea intar silverplatsen bland de mest köpta aktierna utan några större bolagsspecifika nyheter. Nordea återfinns i vår Fokusportfölj.

Läs mer: Gynnas av sin starka position

Lundin Energy tar den sista pallplatsen på listan över de mest köpta aktierna. Aktien backade under förra veckan sedan bolaget, förra måndagen, meddelade att vd Alex Schneiter slutar och ersätts av Nick Walker.

Läs mer: Lundin Energy

Boliden är veckans mest sålda aktie. Aktien fortsätter att gå starkt och investerarkollektivet tar hem vinster. Q2-rapporten överraskade positivt.

Läs mer: Starkt andra kvartal och möjlig investering i smältverk

Investor tar silverplatsen bland de mest sålda aktierna. Aktien har utvecklats starkt och investerarkollektivet ser ut att ta hem en del vinster i kvalitetsaktien.

Läs mer: Långsiktig värdeskapare

Kinnevik tar den sista palljplatsen bland de mest sålda aktierna efter en mycket stark kursutveckling under sommaren. Bolagets innehav med fokus på digitalisering har betalat sig väl under sommaren.

Läs mer: Mindre bolag presterar starkt

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 34

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan